به سامانه ثبت نام نمایشگاه های فرهنگی خوش آمدید.

قابل توجه ناشران محترم:

لطفا دقت فرمایید شماره حساب اعلامی در سامانه می بایست متعلق به مدیر مسئول انتشارات بوده و کد ملی و مشخصات حساب مدیر مسئول جهت اختصاص دستگاه کارتخوان الزامی می باشد.

 

*** نتایج نمایشگاه البرز(کرج) اعلام گردید.

ارسال بار به نمایشگاه توسط خود ناشر صورت می پذیرد.(تاریخ تحویل غرفه و غرفه آرایی روز شنبه 24 آذر)

 

 

 

 

برای آگاهی بیشتر به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 66466290-66467615