نمایشگاه استانی

آدرس کانال تلگرام نمایشگاه - بخش فروش  : telegram.me/icfi_i

قابل توجه ناشران منتخب نمایشگاه کتاب جنوب کرمان(جیرفت):تحویل کتاب به باربری فقط روز شنبه 25 آذر ماه می باشد.

حضور ناشران جهت  غرفه آرایی روز جمعه اول دی ماه راس ساعت 14 الزامی

می باشد.