به سامانه ثبت نام نمایشگاه های فرهنگی خوش آمدید.

 

*جهت مشاهده نتیجه نمایشگاه کتاب بندرعباس وزاهدان به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

*قابل توجه ناشران محترم منتخب نمایشگاه زاهدان

 1- بنا به درخواست کتبی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان سیستان وبلوچستان ، همانند سال های قبل فقط هزینه حمل 10 کارتن  برای هر غرفه 9 متری قابل پرداخت ومازاد برآن به عهده ناشران خواهد بود.

2- هزینه حمل کارتن های ناشران کمک آموزشی کلا به عهده ناشران خواهد بود.

3- کلیه غرفه داران ملزم به همراه داشتن اصل کارت ملی وکپی و2 قطعه عکس  جهت صدور کارت شناسایی میباشند. بکارگیری غرفه دار بومی بدون هماهنگی اکیدا ممنوع میباشد.

**تاریخ تحویل بار نمایشگاه های کتاب زاهدان و بندر عباس روزیکشنبه1397/11/28می باشد.

در صورت انصراف از حضور، ضمن ثبت در سامانه به موسسه نیز اعلام نمایید. 66466290و 66467615