با عنایت به اینکه مدیریت ثبت نام مانند سال گذشته به عهده تشکلهای نشر است برای طرح سوالات و مشکلات خود به اطلاعات تماس زیر یا لینک مراجعه بفرمایید.

کمیته ناشران داخلی : 66174018  *  66176479

اتحادیه ناشران تهران : 66176542  * 66176485

ناشران عمومی :  88807193 * 88808706 * 88940100

ناشران دانشگاهی : 66979810 * 66979814 * 66979805 * 66406360 * 43858125

ناشران آموزشی : 66955100 * 66955101

ناشران کودک : 88894147

 

 


 

فرم تماس با ما