آدرس کانال تلگرام نمایشگاه - بخش فروش  : telegram.me/icfi_ir

 

تذکر: استفاده از دستگاه کارتخوان در نمایشگاه صرفاً از طریق بانک عامل نمایشگاه امکان پذیر می باشد.

 

ورود   عضویت

 

 نرم افزار رسمی اطلاع رسانی کتاب و ناشران