برای دانلود فایل ضوابط  نمایشگاه کلیک کنید

بسمه‌ تعالی

ضوابط حضور ناشران داخلی

در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مقدمه

با توجه به برگزاری سالانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت ­نام، حضور و فعالیت تمامی ناشران داخلی در این رویداد فرهنگی، مطابق این شیوه نامه انجام می پذیرد.

1. ثبت نام

1-1. ناشران فعّال سراسر کشور که دارای پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و شرایط ثبت نام را احراز کنند، می توانند به تفکیک هر حوزه طبق زمان بندی اعلام شده توسط ستاد نمایشگاه، تنها از طریق سامانه ketab.ir ثبت‌نام کنند.

تبصره 1: سی و پنجمین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تهران به دو شکل فیزیکی و مجازی (در سایت نمایشگاه به آدرس ketab.irبرگزار خواهد شد.

تبصره 2: ناشران در این نمایشگاه در یک درگاه ثبت ‌نام می‌ کنند و هر ناشر مجاز است با توجه به ضوابط و مقررات نمایشگاه در هر دو شکل نمایشگاهی (فیزیکی و مجازی) یا صرفاً در شکل مجازی شرکت نماید.

تبصره 3: سال مبنای عرضه کتاب برای فروش در شکل فیزیکی کتاب‌ های منتشرشده سال 1399 به بعد و در شکل مجازی کتاب‌ های منتشرشده سال 1393 به بعد است.

2-1. ناشران متقاضی شرکت در شکل فیزیکی نمایشگاه می‌ توانند برای نمایش و فروش کتاب‌ های خود وفق شرایط و ضوابط اعلام‌ شده نسبت به دریافت غرفه مستقل یا اعطای نمایندگی اقدام نمایند.

تبصره: برای اعطای نمایندگی در بخش فیزیکی ثبت‌ نام در بخش مجازی الزامی است. (ناشران متقاضی حضور مستقل از این قاعده مستثنا هستند).

3-1. زمان شروع و پایان ثبت نام ناشران داخلی در چهارچوب زمان بندی کلی ستاد نمایشگاه است و تمدید این مهلت نیز با تشخیص ستاد یادشده خواهد بود.

تبصره: ستاد نمایشگاه، از پذیرش هرگونه تقاضا پس از پایان مهلت اعلامشده برای ثبت نام معذور است و هیچ تعهدی از حیث واگذاری غرفه در شکل فیزیکی یا اختصاص پنل در شکل مجازی نمایشگاه در قبال ناشرانی که در زمان ثبت نام اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه دهند یا مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبت نام ارائه کنند، نخواهد داشت.

4-1. مبنای ثبت نام برای ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفکیک هر حوزه و بر اساس تعداد کتاب های منتشرشده برای دریافت غرفه مستقل در شکل فیزیکی، بدین شرح است:

 • ناشران بخش کتاب‌ های عمومی، دانشگاهی و آموزشی: 40 عنوان کتاب؛
 • ناشران بخش کتاب‌ های کودک و نوجوان: 45 عنوان کتاب؛
 • ناشران بخش الکترونیک: 45 عنوان کتاب الکترونیک.

5-1. مبنای ثبت‌نام برای حضور در شکل مجازی، فعال بودن ناشر طی ده سال منتهی به سال برگزاری نمایشگاه با هر تعداد چاپ کتاب است.

6-1. ناشران ملزم اند قبل از ثبت نام، برای کنترل اطلاعات کتاب های خود به بخش مربوط در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران به آدرس ketab.ir مراجعه و در صورت مشاهده مغایرت، نسخه‌ ای از کتاب را به همراه تصویر اعلام وصول به خانه کتاب و ادبیات ایران ارائه و نسبت به پیگیری برای تکمیل و تصحیح اطلاعات کتاب‌ های خود اقدام کنند.

7-1. آن دسته از ناشرانی که شرایط ثبت‌ نام و دریافت غرفه مستقل را ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشره ندارند، می توانند در صورت تمایل برای حضور در نمایشگاه نسبت به اعطای نمایندگی اقدام نمایند یا برای دریافت غرفه مستقل ثبت‌ نام موقت انجام دهند. لازم به ذکر است ثبت‌ نام موقت حقی برای دریافت غرفه مستقل ایجاد نمی‌ کند و درخواست این دسته از ناشران در صورت وجود فضا برای اختصاص غرفه مستقل در کمیته ناشران داخلی موردبررسی واقع خواهد شد و نظر کمیته یادشده ملاک عمل برای تخصیص غرفه خواهد بود.

8-1. ثبت‌ نام از ناشرانی که دارای احکام قطعی محرومیت از نمایشگاه در سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (شکل فیزیکی یا مجازی یا هر دو شکل)، نمایشگاه­های استانی، نمایشگاه‌ های مجازی کتاب، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات استان­ها و هیئت تجدیدنظر معاونت امور فرهنگی هستند، امکان‌ پذیر نیست.

2. تخصیص غرفه در شکل فیزیکی

1-2. محاسبه تعداد عناوین متقاضیان بر اساس اطلاعات ثبت‌ شده در خانه کتاب و ادبیات ایران و عناوین منتشرشده هر انتشارات طی دوره نمایشگاهی برای ناشران کتاب‌های عمومی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی بر اساس عناوین منتشرشده طی چهار سال منتهی به پایان زمان ثبت‌نام است و عناوین منتشرشده پیش‌ازاین دوره، در تخصیص متراژ غرفه مؤثر نخواهد بود.

تبصره 1: برای ناشران کتاب‌ های کمک‌ درسی و کمک‌ آموزشی و کنکوری (در تمامی مقاطع)، عناوین منتشرشده طی یک سال منتهی به پایان زمان ثبت نام ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: ناشران کتاب‌ های الکترونیک: بر اساس عناوین منتشرشده طی دو سال منتهی به پایان زمان ثبت نام؛

2-2. در همه حوزهها، حداقل 15 عنوان از کتاب های منتشرشده (طی دوره یادشده در بند فوق)، باید چاپ اول باشد.

تبصره: امتیاز هر عنوان کتاب (چاپ اول یا تجدید چاپ) طی این دوره، فقط یک‌ بار محاسبه می شود.

3-2. انتشار کتاب‌ های زیر از مصادیق کتاب‌ های دارای امتیاز برای تخصیص غرفه در نمایشگاه محسوب نمی‌ شود:

الف. کتاب‌ هایی که با حفظ محتوا و ظاهر یکسان، به‌ صورت جداگانه توسط چند ناشر منتشر شده است؛

ب. کتاب‌ های افست­ خارجی که صرفاً با درج شابک (با شابک ناشر اصلی) و یا اضافه کردن صفحه شناسنامه، در داخل کشور بازنشر شده باشد؛

ج. کتاب‌ هایی که ازنظر الزام ناشر به پرداخت حق‌ التألیف و کسب اجازه از صاحب اثر، فاقد متولی خاص برای انتشار بوده و به لحاظ قانونی انتشار آن‌ ها برای همه ناشران بلامانع و آزاد باشد و بازنشر این کتاب‌ها در عمل تولید جدیدی در حوزه نشر محسوب نشود.

تبصره: در مصادیق مورد اختلاف، مطابق نظر کمیته ناشران داخلی اقدام خواهد شد.

4-2. کتاب های الکترونیک و صورت های جدید کتاب (دیداری و شنیداری) نیز مشابه کتاب‌ های چاپی، در شاخص های تعیین متراژ غرفه ناشرانِ شرکت کننده لحاظ خواهد شد.

5-2. ملاک ثبتنام قطعی برای اختصاص غرفه در شکل فیزیکی یا حضور در شکل مجازی، ورود اطلاعات کامل و دقیق کتاب‌ های «موجود و قابل‌ عرضه» در نمایشگاه و دریافت تأییدیه و واریز وجه مربوط به هزینه غرفه (در شکل فیزیکی) است و صرف وجود برگه اعلام وصول کتاب، در تخصیص غرفه (بدون عرضه کتاب و ارائه آن در نمایشگاه) مؤثر نخواهد بود. کمیته ناشران داخلی و کارگروه نظارتی مربوط موظف‌ اند به روش‌های مقتضی نسبت به راستی ­آزمایی و مطابقت عناوین اعلام‌ شده در سامانه توسط ناشر با عناوین عرضه‌ شده برای عرضه در نمایشگاه اقدام و موارد عدم مطابقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه اعلام کنند.

6-2. تخصیص غرفه به هر ناشر و تعیین متراژ آن در بخش های مختلف، بر اساس متراژ مفید سالن‌ های در اختیار و شاخص‌ هایی همچون تعداد عناوین، تعداد صفحات، کیفیت آثار از حیث محتوا، مرجع بودن (فرهنگنامه و دائره‌ المعارف تألیفی)، نگارش (تألیف، ترجمه، گردآوری، تصویرگری و ...) و همچنین توجه به ارزش های اسلامی و فرهنگی جامعه و آثار برگزیده در جشنواره‌ های مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نفیس بودن آثار (تألیفاتی که افزون بر محتوای متعالی، به لحاظ فیزیکی زیبا، باکیفیت و ماندگار است)، خواهد بود.

7-2. ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غیر (در هر قالب و تحت هر عنوان) نیستند و مطابق مقررات و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.

8-2. عرضه و فروش کتب ناشرانی که به‌ موجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شده اند، مجاز نیست و موجب محرومیت ناشرِ عرضه‌ کننده این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد.

9-2. تخصیص غرفه به متقاضیان و جانمایی در هریک از سالن‌ های نمایشگاه، مطابق دستورالعمل مربوط خواهد بود.

 

3. اعطای نمایندگی حضور در شکل فیزیکی

1-3. ناشری که شرایط ثبت‌ نام را داشته باشد، می تواند حداکثر نمایندگی سه ناشر دیگر را اخذ نماید که می باید به‌ صورت مشترک کاربرگ مربوط به نمایندگی را تکمیل، ممهور و در هنگام ثبت‌ نام در سامانه نمایشگاه ثبت کند.

تبصره: چنانچه مجموع کتاب‌ هایی که ناشرِ شرکت­ کننده در نمایشگاه به نمایندگی می‌ پذیرد بیش از 45 عنوان کتاب باشد تا سه مترمربع به متراژ غرفه ناشر نمایندگی‌ پذیر افزوده خواهد شد.

2-3. ثبت مراتب دریافت و پذیرش نمایندگی در هنگام ثبت‌ نام و تکمیل و ارائه فرم نمایندگی و درج اطلاعات کتب ناشر واگذارکننده نمایندگی در سامانه، الزامی است و نمایندگی‌ های ثبت­ نشده در سامانه ملاک عمل قرار نمی‌ گیرد.

3-3. ناشرانی که در نمایشگاه شرکت می‌ کنند، فقط در صورت داشتن نمایندگی رسمی از ناشران غایب در نمایشگاه (که در سامانه ثبت‌ شده باشد)، حق فروش کتاب آنها را دارند. هر ناشرِ غایب در نمایشگاه، می تواند فقط به یک انتشاراتی نمایندگی فروش کتاب‌ های خود را واگذار نماید.

4-3. عرضه کتب سایر ناشران بدون داشتن نمایندگی مکتوب و رسمی (که صرفاً تا پایان مهلت ثبت‌ نام در سامانه نمایشگاه ثبت‌ شده باشد)، ممنوع است.

تبصره: تشکل ها، نهادهای دولتی و تعاونی‌ های نشر، فقط مجاز به دریافت نمایندگی و عرضه و فروش کتب ناشرانی هستند که در نمایشگاه حضور ندارند.

5-3. عرضه کتب ناشرانی که به‌ موجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شده‌ اند، به‌ صورت اعطای نمایندگی نیز مجاز نیست و موجب محرومیت ناشرِ عرضه‌ کننده این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد.

6-3. ناشرانی که خود در نمایشگاه شرکت کرده اند، نمی توانند به ناشر دیگری نمایندگی اعطا نمایند و اعطای نمایندگی در صورت حضور ناشر در نمایشگاه، تخلف محسوب می‌ شود.

7-3. زمان اعطا و پذیرش نمایندگی از ناشران، صرفاً تا پایان مهلت ثبت نام و از طریق بارگذاری مدارک در سامانه نمایشگاه خواهد بود.

4. مدارک موردنیاز برای ثبت نام

متقاضیان موظف اند طبق جدول زمانی اعلام‌ شده توسط ستاد نمایشگاه، نسبت به ثبت نام از طریق سایت اعلام‌ شده و ارائه مدارک موردنیاز به شرح زیر اقدام نمایند.

1-4. مدارک درخواست ثبت نام شامل:

 • تکمیل اطلاعات درخواستی و فرم تقاضای ثبت نام؛
 • بارگذاری پروانه نشر معتبر (دارای اعتبار حداقل تا پایان خردادماه 1403)؛
 • اعلام مطالعه، پذیرش و قبول مجموعه ضوابط نمایشگاه (ازجمله ضوابط حضور ناشران داخلی، ضوابط و مقررات فروش و دستورالعمل انضباطی مربوط و ...)؛
 • تکمیل درخواست‌ های مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به فعالیت های فرهنگی یا فرم مربوط به درخواست نیازهای رفاهی (در صورت تمایل)؛

2-4. مدارک هویتی کارکنان غرفه (در شکل فیزیکی):

 • ارائه فایل عکس جدید 4×3 کارکنان به‌ منظور صدور کارت عکس دار؛
 • ارائه فایل اسکن کارت ملی کارکنان (مدیر غرفه، جانشین مدیر و کارکنان غرفه)؛
 • تکمیل فرم صدور کارت شناسایی افراد موردنظر برای حضور در غرفه؛

تبصره 1: تنها مدیرمسئول هر انتشارات می‌ تواند به‌ عنوان مدیر غرفه معرفی شود و جانشین معرفی‌ شده از سوی مدیرمسئول، نباید خود مدیرمسئول نشر دیگری باشد؛ مگر اینکه انتشاراتِ متعلق به وی، به‌ طور مستقل در نمایشگاه حضور نداشته باشد. همچنین هر شخص حقیقی، می‌ تواند فقط جانشینی یک غرفه را بر عهده بگیرد.

تبصره 2: تکمیل تمامی اطلاعات درخواستی، الزامی است و ثبت نام و حضور در نمایشگاه با مدارک ناقص، مقدور نیست.

تبصره 3: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوی ناشران، تصمیم لازم طبق مقررات در هیئت رسیدگی به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره 4: تحویل غرفه به ناشران واجد شرایط، منوط به مطالعه و پذیرش کامل ضوابط نمایشگاه است.

 

5. اجزا و بخش های کمیته ناشران داخلی در شکل فیزیکی

1-5. ناشران داخلی در نمایشگاه شامل بخش‌ های زیر است:

الف. بخش ناشران کتاب‌ های عمومی؛

ب. بخش ناشران کتاب‌ های کودک و نوجوان؛

ج. بخش ناشران کتاب‌ های دانشگاهی؛

د. بخش ناشران کتاب‌ های آموزشی؛

ه. بخش ناشران الکترونیک.

متقاضیان حضور در هر بخش لازم است با توجه به نوع فعالیت خود، در هریک از بخش های پیش گفته برای دریافت غرفه مستقل یا نمایندگی ثبت نام نمایند.

2-5. در صورت درخواستِ ثبت‌ نام در چند حوزه توسط ناشرانی که در حوزه‌ های مختلف نشر فعالیت می کنند، امکان برخورداری از غرفه مستقل در سایر بخش‌ ها (حداکثر در دو حوزه)، مشروط به انتشار تعداد عناوین تخصصی لازم برای حضور در هر حوزه و وجود فضای کافی خواهد بود. شایان‌ ذکر است، ناشر مجاز به عرضه هر عنوان کتاب در بیش از یک غرفه نیست و ضرورت دارد هر کتاب صرفاً در حوزه تخصصی مربوط عرضه شود.

تبصره: صرفاً ناشران کتاب‌ های الکترونیک در بخش اختصاصی خود مجاز به عرضه آثار با موضوع‌ های مختلف هستند.

3-5. در صورت فقدان فضای کافی برای تخصیص غرفه مستقل در چند حوزه، انتخاب اول ناشر به‌ عنوان اولویت در نظر گرفته خواهد شد.

4-5. ناشران کتاب‌ های آموزش زبان خارجی، کتاب های آموزشی و کمک‌آموزشی، کمک‌ درسی و کنکوری (در همه دوره‌ ها و رده‌ های سنی، آموزشی و تحصیلی)، باید در بخش ناشران آموزشی ثبت‌ نام کنند و کتاب‌ های این گروه از ناشران فقط در «بخش کتاب‌ های آموزشی» نمایشگاه قابل‌ عرضه است.

5-5. سالن‌ های کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه صرفاً برای عرضه کتاب‌ های «کودک و نوجوان» است و کتاب های مربوط به این رده سنّی که مخاطب آن بزرگ‌ سالان هستند، لازم است در بخش مربوط عرضه شود.

 

6. ضوابط فعالیت در نمایشگاه

1-6. غرفه تخصیصی به هر ناشر، صرفاً برای عرضه و فروش کتاب‌های منتشرشده توسط آن ناشر است و نگهداری و نمایش و فروش کتاب‌ های غیرمجاز و نیز عرضه کتاب‌ های سایر ناشران، تخلف محسوب می شود و با بالاترین سطح مجازات پیش‌ بینی‌ شده در مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 1: عرضه یا نگهداری کتاب‌ های سایر ناشران در غرفه مستقل، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه، تعطیلی غرفه و حداقل یک سال محرومیت از حضور در دوره ­های بعدی نمایشگاه (به تشخیص هیئت رسیدگی به تخلفات) خواهد بود.

تبصره 2: ارائه و فروش کتاب‌ های فاقد مجوز و کتبی که به‌صورت متقلبانه و غیرمجاز تکثیر و منتشرشده باشد، موجب تشدید مجازات پیش ­گفته و محرومیت از حضور در نمایشگاه تا سه دوره و رسیدگی به صلاحیت ناشر در مراجع قانونی (هیئت رسیدگی به تخلفات، هیئت انتظامی استان و ...) خواهد بود.

2-6. هر کتاب صرفاً در یک غرفه قابل‌ عرضه است و کتاب هایی که با همکاری چند ناشر تولید و نام ناشر یا ناشران همکار در شناسنامه کتاب ها ذکر می شود، تنها در غرفه ناشری که شابک کتاب ها به او تعلق دارد، قابل‌ عرضه است و درهرصورت نمایش و فروش هر کتاب در بیش از یک غرفه، مطلقاً ممنوع است.

تبصره: کتاب‌ هایی که با یک عنوان و با نام و نشان یک پدیدآورنده توسط چندین ناشر شابک دریافت و منتشرشده است، تنها مجاز به عرضه در غرفه اختصاصی آخرین ناشری است که برای آن اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اعلام وصول دریافت کرده است. موارد اختلافی در ستاد نمایشگاه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.

3-6. نمایش و فروش کتاب اُفست خارجی در نمایشگاه، در صورتی مجاز است که علاوه بر دارا بودن شناسنامه و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشر اصلی یا نماینده رسمی وی، آن کتاب را در بخش ناشران خارجی نمایشگاه عرضه نکرده باشد.

تبصره: ضروری است ناشر هنگام ثبت‌ نام و ورود اطلاعات، اُفست بودن کتب خود را در سامانه اعلام کند تا ضمن استعلام از کمیته ناشران خارجی، عدم عرضه این کتاب‌ ها در بخش یادشده احراز شود.

4-6. عرضه و فروش کالای غیر از کتاب در نمایشگاه مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیره اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌ های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ ها، نوار ضبط‌ شده سخنرانی و ...)، انواع نرم‌ افزار، کارت تبریک، نوشت‌ افزار، جورچین، عروسک و اسباب بازی ممنوع است.

تبصره 1: عرضه و فروش هر نوع محصولِ فرهنگیِ منضم به کتاب (نه کتابِ منضم به محصول)، مشروط به درج مراتب در کتاب و ارتباط مستقیم آن با محتوای کتاب به تشخیص و تأیید کمیته ناشران داخلی، بلامانع است.

تبصره 2: عرضه و فروش نقشه و پوستر علمی-آموزشی، مشروط به اینکه تولید خود ناشر باشد، بلامانع است.

تبصره 3: عرضه و فروش لوح فشرده یا تجهیزات ذخیره اطلاعات و سایر محصولات مرتبط (دارای مجوز از مراجع قانونی) که مصداق کتاب الکترونیک باشد، در بخش ناشران الکترونیک بلامانع است.

تبصره 4: شرکت‌ کنندگان در بخش ناشران الکترونیک، صرفاً مجاز به عرضه محصولاتی هستند که از مصادیق کتاب الکترونیک بوده و دارای برچسب هولوگرام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

5-6. انجام هرگونه تبلیغات غیر مرتبط و تبلیغ در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان‌نامه به کتاب که مصداق کتاب سازی باشد در نمایشگاه ممنوع است و تشخیص آن با کمیته ناشران داخلی خواهد بود.

6-6. تمامی متقاضیان موظف‌ اند پس از تأیید ثبت‌ نام و (پرداخت هزینه غرفه در شکل فیزیکی) با مراجعه به درگاه نمایشگاه نسبت به به‌ روزرسانی دقیق و نهایی قیمت و اطلاعات کتاب‌ های قابل‌عرضه و فروش خود در نمایشگاه ظرف بازة زمانی اعلام‌ شده اقدام کنند.

تبصره: هر ناشر فقط برای یک‌ بار مجاز به اصلاح و به‌ روزرسانی اطلاعات کتاب‌ های خود است و در صورت تغییر قیمت کتاب، الصاق برچسب حاوی قیمت جدید همراه با آرم انتشارات، الزامی است. همچنین قیمت کتاب‌ های ناشرانی که در هر دو شکل فیزیکی و مجازی نمایشگاه شرکت می‌ کنند بایستی یکسان باشد.

7-6. ناشران ملزم به تهیه و نگهداری فهرست کتاب‌ های قابل‌ عرضه در غرفه خود (مطابق اطلاعات درج شده در سامانه ثبت نام) برای ارائه به ناظران هستند. این فهرست توسط مدیریت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضای بخش خواهد شد.

8-6. هرگونه پیش‌ فروش کتاب در محل غرفه ممنوع است.

9-6. عرضه و فروش کتاب­هایی که بیش از 4 سال از تاریخ انتشار آن گذشته است، ممنوع است.

10-6. چنانچه ناشری برای مدت معینی از فعالیت در نمایشگاه یا استفاده از تسهیلات آن محروم شود و به‌ صورت مستقل یا با مشارکت و همکاری سایر غرفه‌ ها (به هر نحو) اقدام به ادامه فعالیت کند، نسبت به تشدید مجازات ناشر متخلف و نیز غرفه‌ ای که برای عرضه کتاب‌ های ناشر متخلف همکاری کرده، اقدام خواهد شد.

11-6. ناشران شرکت کننده در هر دو شکل فیزیکی و مجازی نمایشگاه، کتاب‌ های خود را با تخفیف 10 درصدی عرضه خواهند کرد.

12-6. ضرورت دارد عناوین کتاب‌ های موجود در شکل فیزیکی در شکل مجازی نمایشگاه هم همواره دارای موجودی باشد مگر آنکه موجودی در بخش فیزیکی به اتمام رسیده باشد.

13-6. ناشران ملزم به رعایت تذکرات قانونی مسؤولین و ناظران مربوط و همکاری در امضای صورت‌ جلسه نظارتی هستند.

 

7. هزینه غرفه

 1-7. ناشران پس از اعلام متراژ تخصیصی غرفه ها، تمامی هزینه غرفه شکل فیزیکی را بر اساس جدول زیر در زمان تعیین شده به حسابی که از سوی ستاد نمایشگاه اعلام می‌شود، واریز می نمایند:

 

ردیف

شرح

هزینه به ازای هر مترمربع (ریال)

ملاحظات

1

تا 6 مترمربع

1,375,000

 

2

7 تا 9 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

2.050.000

 

3

از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

3.100.000

 

4

از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

4.850.000

 

5

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

6.850.000

 

6

از 101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

9.000.000

 

7

از 201 مترمربع تا 300متر مربع  به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

11.500.000

 

8

از 301 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

12.000.000

 

9

 (موارد خاص)

-

بر اساس تصمیم ستاد

10

تا 6 مترمربع

2.550.000

 

11

7 تا 9 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

3.850.000

 

12

از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

5.500.000

 

13

از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

7.975.000

 

14

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

9.485.000

 

15

از 101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

12.900.000

 

16

از 201 مترمربع تا 300متر مربع،  به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

16.500.000

 

17

از 301 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

17.400.000

 

18

 (موارد خاص)

-

بر اساس تصمیم ستاد

 

 

تبصره 1: فهرست ناشران دولتی و خصوصی را دفتر توسعه کتاب و کتاب‌ خوانی تعیین خواهد کرد.

تبصره 2: هزینه قابل پرداخت برای شکل مجازی نمایشگاه 3 درصد از کل مبلغ فروش خالص ناشر خواهد بود.

تبصره 3: ناشرانِ خصوصی شهرستانی مشروط به نداشتن سابقه هرگونه تخلف و دریافت تذکر در دو دوره گذشته نمایشگاه تا سقف 6 مترمربع، در صورت درخواست از 50% تخفیف در قیمت پایه مندرج در جدول بهرهمند میشوند. لازم به ذکر است درصد فروش مشمول تخفیف نخواهد بود.

2-7. به‌منظور مدیریت بهینه فضای مسقف نمایشگاهی، کمینه متراژ غرفه برای اختصاص به ناشران، 6 مترمربع و بیشینه متراژ با توجه به اقتضای الزامات فنی و اجرایی و با موافقت ستاد نمایشگاه تعیین خواهد شد.

تبصره 1: سقف متراژ هر یک از بخش‌ های پنج گانة ناشران داخلی با توجه به متراژ کلی در اختیار، توسط کمیته ناشران داخلی تعیین می‌شود. در موارد خاص که حجم فعالیت و تعداد عناوین ناشر اقتضا نماید، به تشخیص کمیته سقف متراژ یادشده قابل‌افزایش خواهد بود.

تبصره 2: یارانه خرید کتاب به‌ صورت اعتباری بوده و صرفاً به خریداران شکل مجازی نمایشگاه اختصاص خواهد یافت و اختصاص یارانه خرید در شکل فیزیکی در صورت تامین زیرساخت لازم اعلام خواهد شد.

3-7. کمیته ناشران داخلی قبل از واریز وجه غرفه‌ های شکل فیزیکی اقدام به تخصیص و تحویل غرفه نخواهد کرد و عدم واریز وجه در موعد مقرر، به‌ منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می شود.

4-7. مهلت اعلام انصراف از ثبت‌ نام و دریافت غرفه و عودت وجه واریزی تا ده روز پیش از شروع نمایشگاه است که در این صورت 40 درصد از مبلغ پرداختی ناشر با توجه به هزینه‌ های انجام‌ شده از مبلغ پرداختی کسر و باقیمانده مسترد خواهد شد.

تبصره 1: در صورت اعلام انصراف از حضور در شکل فیزیکی نمایشگاه پس از مهلت یادشده یا عدم حضور در نمایشگاه، ناشر منصرِف با رأی هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه حق ثبت‌ نام و حضور در نمایشگاه تا مدت 2 دوره را نخواهد داشت.

تبصره 2: چنانچه متقاضی تا 48 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به دریافت و آماده‌ سازی غرفه اقدام نکند، کمیته ناشران داخلی مجاز به واگذاری غرفه به متقاضیان دیگر است و وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.

تبصره 3: انصراف ناشر در مهلت تعیین‌ شده علاوه بر ثبت در سامانه نمایشگاه، باید به‌ صورت مکتوب و درج دلیل یا دلایل آن و با مهر و امضای مدیرمسئول انتشارات به کمیته ناشران داخلی اعلام شود.

 

8. ضوابط مربوط به دستگاه کارت‌ خوان و یارانه‌ اعتباری خرید کتاب

1-8. نصب دستگاه کارت‌ خوان به‌ منظور سهولت خرید بازدیدکنندگان الزامی است و غرفه داران موظف‌ اند نسبت به پیگیری به‌ موقع برای دریافت و نصب دستگاه کارت‌ خوان و همچنین عودت سالم دستگاه اقدام نمایند.

تبصره 1: استفاده از هر نوع دستگاه کارت‌ خوان به‌ جز دستگاه کارت‌ خوان تحویلی از سوی بانک عامل نمایشگاه و استفاده از دستگاه کارت‌ خوان سایر بانک‌ ها، ممنوع است.

تبصره 2: استفاده نکردن از دستگاه کارت‌ خوان در غرفه مجاز نیست.

تبصره 3: به‌ منظور حفظ امنیت کارت‌ های بانکی خریداران، می‌ باید دستگاه‌ های کارت‌ خوان در موقعیتی قرار گیرد که امکان ورود رمز کارت توسط شخص خریدار فراهم باشد.

2-8. طبق اعلام و درخواست بانک عامل، تمامی ناشران حاضر در نمایشگاه جهت دریافت دستگاه کارت‌ خوان ملزم به ارائه کد مالیاتی (به استناد قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مجلس شورای اسلامی) می‌ باشند.

3-8. ستاد نمایشگاه حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع نمایشگاه، تمهیدات لازم برای نصب و راه‌ اندازی دستگاه‌ های کارت‌ خوان در تمامی سالن‌ های مختلف تابعه را فراهم خواهد کرد و ناشران نیز موظف به اقدام برای دریافت دستگاه کارت‌ خوان تا حداکثر 24 ساعت قبل از شروع نمایشگاه هستند و تبعات هرگونه تأخیر بر عهده ناشر خواهد بود.

4-8. درج اطلاعات کامل حساب بانکی (مربوط به بانک عامل نمایشگاه) در سامانه هنگام ثبت‌ نام الزامی است. شماره‌حساب اعلام‌ شده، باید به نام شخص مدیرمسئول و یا به نام انتشارات (در مورد اشخاص حقوقی) باشد و ثبت اطلاعات حساب بانکی متعلق به اشخاص دیگر، مطلقاً ممنوع است و در موارد خاص مربوط به ناشرانِ دارای شخصیت حقیقی، مطابق مستندات و تشخیص ستاد نمایشگاه اقدام خواهد شد.

تبصره: در مورد ناشران دارای شخصیت حقوقی، در صورت عدم وجود ‌حساب بانکی به نام انتشارات، بر اساس شماره‌ حساب اعلامی در مفاد وکالتنامة رسمی انتشارات اقدام خواهد شد. بدیهی است هر شخص حقیقی با کد ملّی مربوط به خود نمی‌ تواند بیش از یک وکالت برای ارائه در نمایشگاه دریافت کند.

5-8. درخواست بیش از یک دستگاه کارت‌ خوان (متناسب با متراژ غرفه و فعالیت ناشر)، صرفاً از طریق ثبت در سامانه هنگام واریز وجه برای دریافت غرفه امکان‌ پذیر است و پذیرش درخواست دستگاه کارت‌ خوان در ایام برگزاری نمایشگاه، مشروط به امکان اقدام از سوی بانک عامل، واریز وجه مربوط به‌ حساب اعلام‌ شده و تأیید مدیر کمیته ناشران داخلی است.

6-8. هر نوع اقدام یا مشارکت و همکاری در سوء استفاده از یارانه خرید کتاب و موارد مغایر با اهداف فرهنگی تعیین‌ شده در مقررات باشد، ازجمله توافق برای خرید صوری کتاب و دریافت وجه بن اعتباری بدون فروش و تحویل کتاب و ... ممنوع و مستوجب اِعمال حداکثر مجازات پیش‌ بینی‌شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

7-8. انتقال و جابجایی دستگاه کارت‌ خوان به خارج از غرفه، مجاز نیست.

 

9. ضوابط اجرایی فعالیت غرفهداران

1-9. رعایت حجاب و شئون اسلامی از سوی ناشران و عوامل ایشان در نمایشگاه الزامی است.

2-9. استفاده و نصب هرگونه پوستر یا تصاویری که محتوای آن مغایر با شئون و ارزش‌ های اسلامی و موازین شرع باشد، ممنوع است.

3-9. ناشران ملزم به تحویل گرفتن غرفه تا 48 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه و چیدمان به‌ موقع غرفه در زمان افتتاحیه نمایشگاه هستند.

4-9. حضور مدیر معرفی­ شده یا جانشین وی در غرفه، در ساعات کاری نمایشگاه الزامی است.

5-9. ساعت کار نمایشگاه برای بازدیدکنندگان و غرفه داران توسط ستاد نمایشگاه اعلام خواهد شد. حضور به موقع برای بازگشایی غرفه و تخلیه سالن ها در زمان پایان ساعت کار نمایشگاه، الزامی است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤولیت هرگونه خسارت و حوادث احتمالی بر عهده مسئول غرفه است.

6-9. ساعت انتقال کتاب در ایام برگزاری نمایشگاه همه‌ روزه از ساعت هفت تا نه است و در زمان­ های قبل و بعد از ساعت تعیین‌ شده از تردد خودروهای حمل کتاب جلوگیری خواهد شد.

7-9. ورود و خروج کتاب و سایر تجهیزات از کلیه سالن ها، منوط به اجازه مدیر سالن است.

8-9. نصب و الصاق کارت شناسایی برای غرفه داران در طول ساعات کار نمایشگاه، الزامی است. سقف میزان مجاز حضور افراد و صدور کارت، برای غرفه‌ های 6 متری یک نفر متصدی و برای غرفه‌ های با متراژ بالاتر به تشخیص مدیرمسئول انتشارات و تأیید کمیته ناشران داخلی (در صورت لزوم) خواهد بود.

9-9. نگهداری، فروش و نمایش کتاب، مختص به فضای غرفه است و هرگونه تعرض به فضای خارج از غرفه (راهروها، مسیرهای اضطراری، اطراف و فضای پشت غرفه‌ ها) و نیز تصرف غیرمجازِ فضای نمایشگاهی (مازاد بر متراژ تخصیصی)، استفاده از دیواره‌ های جانبی بیرون از غرفه ها و دیوار سالن، برهم زدن نظم عمومی در غرفه و سالن (ایجاد راه بندان در راهروهای سالن و ...) و ایجاد مزاحمت های صوتی برای غرفه‌ های مجاور، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

10-9. ساخت و ساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین هرگونه تجمیع غرفه های همجوار که برای دریافت آن‌ ها به‌ صورت جداگانه ثبت‌ نام و درخواست شده، (حتی در صورت قرارگیری الفبایی در کنار یکدیگر) در هیچ شرایطی مجاز نیست.

11-9. به منظور یکسان‌ سازی نما و کتیبه سر درِ غرفه‌ ها، طرح های واحدی اجرا می­شود و غرفه‌ ها بر اساس نام و مشخصات متقاضی مندرج در پروانه نشر (بدون لحاظ پیشوندهایی نظیر موسسه، شرکت، نشر، انتشارات و ...) نام‌ گذاری و جانمایی خواهند شد. بدیهی است هرگونه تغییر نام و استفاده از پسوند و پیشوندهایی که نام غرفه را مخدوش و ماهیت آن را به هر نحو تغییر دهد، ممنوع است و لازم است غرفه‌ داران از نصب هرگونه نوشته و یا طرح جداگانه خودداری نمایند.

12-9. هرگونه تغییر اطلاعات و مخدوش کردن تابلوهای اطلاع‌ رسانی و راهنمای سالن‌ ها و راهروها ممنوع است.

13-9. استعمال دخانیات در کلیه سالن‌ های نمایشگاه اکیداً ممنوع است.

14-9. تهیه یک دستگاه کپسول اطفاء حریق (کپسول co2 یا آب و گاز) به ازای هر 6 مترمربع غرفه، الزامی است.

15-9. هرگونه سیم­کشی و اخذ انشعاب فرعی برق برای مصارف متفرقه و بدون هماهنگی با بخش‌های اجرایی و پشتیبانی و همچنین استفاده از هرگونه بخاری‌ برقی، کتری برقی و استفاده از منابع روباز حرارتی و پخت و پز در غرفه ها و قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافی بر روی سیم‌ های برق، نگهداری مایعات قابل اشتعال در سالن‌ های نمایشگاه و نیز استقرار کتاب، تجهیزات و ضایعات در نزدیکی تابلوهای برق اکیداً ممنوع است. مسؤولیت بروز هرگونه حادثه ناشی از انشعاب غیرمجاز و جبران خسارات احتمالی، بر عهده مدیر غرفه خواهد بود.

16-9. حفظ و نگهداری تجهیزات و غرفه‌ های تحویلی، بر عهده غرفه داران است. همچنین لازم است قفسه‌ ها، تابلوها، تجهیزات و سایر عناصر غیر سازه‌ ای در جای خود تثبیت شوند تا از سقوط احتمالی آنها جلوگیری شود. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحیح، شرکتکنندگان موظف به جبران خسارت مطابق نظر ستاد نمایشگاه خواهند بود.

17-9. مسؤولیت حفاظت از وجه نقد و تمامی وسایل موجود در غرفه، بر عهده مسئول غرفه است.

18-9. نظافت داخل غرفه ها بر عهده غرفه داران است و شایسته است در حفظ نظافت کلی نمایشگاه و آراستگی غرفه خود کوشا باشند.

19-9. به منظور حفظ انضباط محیط و زیبایی بصری نمایشگاه، ساخت غرفه در چهارچوب شرایط ذیل مجاز است:

 • طرح ساخت غرفه‌ های خودساز به همراه جزییات آن بایستی قبل از اجرا به تأیید ستاد برسد.
 • حداکثر ارتفاع مجاز غرفه‌ سازی برای غرفه های خودساز، سه متر و بدون تماس با سقف‌ ها و دیواره‌ ها و با رعایت فاصله ایمن است؛
 • ساخت غرفه های خودساز در دو طبقه در فضای نمایشگاهی مجاز نیست؛
 • در طراحی غرفه‌ های خودساز، رعایت استانداردها و الزامات نمایشگاهی مانند عدم تماس با دیواره‌ های موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمع آوری ضایعات و پاک‌ سازی به موقع محیط پس از پایان کار نمایشگاه، الزامی است؛
 • ساخت غرفه های خودساز با مصالح ساختمانی (آجر، سیمان، شیشه، آهن و ...) در سالن های نمایشگاهی مجاز نیست.
 • نصب و جانمایی کتیبه و شماره غرفه در غرفه‌ های خودساز در مکان مناسب و قابل‌ رؤیت الزامی است.
 • حداکثر سطح قابل‌ استفاده از دیواره برای نصب نمایشگر یا محتوای تبلیغی در دیواره بیرونی غرفه خودساز (تا ارتفاع مجاز سه متر) معادل 30 درصد تعیین می‌ شود و بیش از آن مستلزم کسب مجوز از ستاد نمایشگاه و پرداخت تعرفه است.
 • طراحی و غرفه‌ آرایی غرفه‌ های خودساز باید متعارف باشد و فضای غیرقابل‌ دسترس و خارج از دید ناظران نباید اجرا و ساخته شود.

 

10. فعالیتهای فرهنگی

1-10. انجام هرگونه فعالیت فرهنگی اعم از فعالیت‌های مرتبط با کتاب مانند جشن رونمایی و امضا، دعوت از نویسندگان و شخصیت‌ها، نشست‌ها و ... در داخل غرفه و بخش‌های مربوط منوط به اخذ مجوز از کمیته فعالیت‌های فرهنگی است.

2-10. لازم است مشخصات هریک از برنامهها شامل عنوان برنامه، نام سخنران یا مدعو، تاریخ، ساعت، برآورد تعداد شرکتکنندگان و محل اجرای برنامه، قبلاً در سامانه ثبت و به کمیته فعالیت‌های فرهنگی اعلام و ارائه شود.

3-10. رعایت کامل مقررات مربوط و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای دیگران، انسداد مسیر و اخلال در نظم عمومی حاکم بر سالن، در طول مدت اجرای برنامه ضروری است.

4-10. مسؤولیت محتوای برنامههای داخل غرفه بر عهده برگزارکننده است و ستاد نمایشگاه مسؤولیتی در مورد محتوای برنامهها و تخلفات احتمالی و پاسخگویی در قبال دستگاههای نظارتی ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

5-10. برای انجام هماهنگی و دریافت مجوز اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی در سالن‌های تحت نظر کمیته مربوط ضرورت دارد ناشران درخواست خود را طبق جدول زمانی اعلام‌شده در سامانه ثبت و به کمیته یادشده ارسال کنند. این کمیته به‌ تناسب اهداف، برنامه ها و امکانات خود، در خصوص تقاضاهای رسیده اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

 

11. تبلیغات

1-11. فضای تبلیغاتی غرفه داران صرفاً محدود به داخل غرفه خود است و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحی و تزیین غرفه خود اقدام کنند. (ارتفاع غرفه در اختیار غرفه‌ داران، حداکثر سه متر است).

2-11. انجام هرگونه تبلیغات در خارج از غرفه (درون و بیرون سالن‌‌های نمایشگاهی)، صرفاً منوط به کسب مجوز است و در صورت مشاهده تبلیغ غیرمجاز، از انجام آن جلوگیری خواهد شد. غرفه دارانی که تمایل به انجام فعالیت‌ های تبلیغی دارند، لازم است از طریق مجریِ طرف قرارداد با ستاد نمایشگاه اقدام نمایند.

3-11. توزیع تراکت، ساک دستی آرم دار، جدول، کارت ویزیت، لوح فشرده، جورچین، کارت پستال و بازی‌ های علمی به شکل تبلیغاتی و کالاهای مشابه و نیز نصب هرگونه برنوشته، بالن، بروشور، برچسب، پوستر و دیگر اقلام تبلیغاتی در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز از ستاد نمایشگاه امکان پذیر است.

4-11. تبلیغ وبگاه یا برنامه‌ های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) عرضه کتاب در درون غرفه، تنها برای ناشرانی مجاز است که محتوای وبگاه یا برنامه کاربردی ناظر به کتاب‌ های منتشرشده همان ناشر باشد.

5-11. نصب استندهای تبلیغاتی و مسدود کردن مسیر بازدیدکنندگان، ممنوع است.

 

12. تخلفات

ارتکاب هر یک از موارد زیر در بخش ناشران داخلی نمایشگاه، تخلف محسوب میشود و مراتب در «هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه»، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت:

1-12. واگذاری و اجاره غرفه به غیر به هر شکل؛

2-12. پیش‌فروش کتاب؛

3-12. ارائه کتاب‌ های ذیل در نمایشگاه:

الف. کتاب‌ های فاقد مجوز و اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ب. کتاب‌ های بدون شناسنامه؛

ج. کتاب‌ های سایر ناشران؛

د. کتاب‌ های غیر مرتبط با موضوع سالن برخلاف موارد مصرح در این شیوه‌ نامه؛

ه. کتاب‌ های افست برخلاف موارد مشخص‌ شده؛

و. کتاب­هایی که به‌صورت متقلبانه و غیرمجاز تکثیر و منتشرشده باشد؛

ز. کتاب­هایی که بیش از 4 سال از تاریخ انتشار آن­ها گذشته است؛

ح. کتاب‌ های ناشرانی که به‌ موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات از حضور در نمایشگاه محروم شده‌ اند.

4-12. نمایش و فروش وسایل غیر از کتاب مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیره اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌ های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ ها، نوار ضبط‌ شده سخنرانی و ...)، انواع نرم‌ افزار، کارت تبریک، نوشت‌ افزار، جورچین، عروسک و اسباب بازی؛

5-12. تبلیغ غیر مرتبط و تبلیغ در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان‌ نامه به کتاب در نمایشگاه که مصداق کتاب سازی باشد؛

6-12. عدم تهیه و نگهداری فهرست کتب قابل عرضه در غرفه خود (مطابق اطلاعات درجشده در سامانه ثبت نام) برای ارائه به ناظران؛

7-12. عدم انطباق کلی عناوین کتاب‌ های موجود در غرفه با فهرست اعلام‌ شده در سامانه و عدم ارائه کتاب‌ هایی که ناشر عرضه آن‌ ها را در سامانه ثبت‌ نام اعلام کرده است؛

8-12. عدم به‌ روزرسانی اطلاعات کتاب‌ های قابل‌ عرضه در سامانه نمایشگاه، ارائه اطلاعات غیرواقعی، نادرست و ناقص در اسناد ثبت نام؛

9-12. عدم رعایت حجاب و شئون اسلامی توسط کارکنان غرفه؛

10-12. عدم رعایت موارد ایمنی مندرج در ضوابط و یا تجهیز غرفه به کپسول اطفای حریق؛

11-12. تأخیر در بازگشایی و تعجیل در تعطیلی غرفه؛

12-12. اجرای فعالیت فرهنگی بدون هماهنگی با مراجع تعیین ­شده؛

13-12. برهم زدن نظم عمومی در غرفه و سالن (ایجاد راه‌ بندان در راهروهای سالن و ...).

14-12. تبلیغات غیرمجاز، گمراه کننده و خارج از ضوابط تعیین شده؛

15-12. ایجاد مزاحمت صوتی برای غرفه های مجاور؛

16-12. عدم حضور مسئول یا جانشین مسئول در غرفه یا حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه؛

17-12. عدم الصاق کارت شناسایی توسط کارکنان غرفه ها؛

18-12. تعرض به فضای خارج از غرفه (غرفه‌ های جانبی، راهروها، مسیرهای اضطراری، اطراف و فضای پشت غرفه ها) و نیز تصرف غیرمجاز فضای نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی؛

19-12. ساخت و ساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین تجمیع غرفه‌ های همجوار و مستقل؛

20-12. عدم رعایت تذکرات قانونی از سوی مسؤولین و ناظران مربوط و عدم همکاری در امضای صورت‌جلسه نظارتی؛

21-12. تحویل نگرفتن غرفه تا دو روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه و یا عدم چیدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشایی و افتتاح نمایشگاه و نیز عدم حضور در نمایشگاه و انصراف برخلاف ضوابط مربوط؛

22-12. استنکاف از دریافت احکام و مکاتبات ابلاغی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات؛

23-12. عدم رعایت ضوابط بهداشتی؛

24-12. عدم رعایت دستورالعملها و ضوابط حضور ناشران در نمایشگاه.

25-12. رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف که در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده است به تشخیص ستاد نمایشگاه خواهد بود.

 

13. مقررات فروش در شکل مجازی

1-13.  در نمایشگاه سی و پنجم صرفاً آثاری اجازۀ فروش دارند که از حیث زمانی شرایط لازم در تبصره 3 بند یک را احراز نموده و دارای مجوز از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

2-13. میزان حمایت از هزینه‌های پستی از سوی معاونت فرهنگی تعیین و تا پیش از آغاز نمایشگاه از طریق رسانه­های گروهی به اطلاع ناشران خواهد رسید و ناشران به‌منظور بهره‌مندی از خدمات ویژۀ «سامانۀ پست کتاب»  می‌ بایست در این سامانه عضو شوند.

تبصره: ارسال کتاب برای خریدار رایگان است و خریدار هیچ هزینه‌ ای غیر از بهای کتاب پرداخت نخواهد کرد.

3-13. ضرورت دارد هر ناشر برای اداره پنل فروش خود و پاسخگویی به مخاطبان و تماس‌ گیرندگان، متناسب با تعداد کتاب‌هایی که عرضه نموده است، به‌ صورت برخط از یک یا چند متصدی استفاده کند. ساعت پاسخگویی در ضوابط اجرایی تعیین‌ شده است.

تبصره:  ثبت اطلاعات حداقل یک نفر به‌ عنوان متصدی پنل و فرد پاسخگو (غیرمشترک با غرفه دار شکل فیزیکی) در فرم مربوطه الزامی است.

4-13. ناشران ملزم‌ اند نشانی دقیق، کد پستی و کد اقتصادی خود را در تمام مراحل در سامانه‌ های مرتبط درج نمایند.

5-13.  تکمیل فرم‌ های مربوطه، به‌ ویژه فرم مربوط به اطلاعات حساب بانکی ناشر الزامی است.

 

14. امور مالی در شکل مجازی

1-14. مبالغ مربوط به فروش کتاب در شکل مجازی نمایشگاه کتاب به‌ طور متمرکز و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی، به حساب بانکی خانه کتاب و ادبیات ایران واریز خواهد شد.

2-14. ازآنجاکه ارسال کتاب­های فروخته‌ شده به عهدۀ ناشران شرکت‌ کننده در نمایشگاه است، مطالبات ناشران تنها پس از تعیین تکلیف تمام خریدهای انجام‌ شده از ناشر و اطمینان از وصول کتاب به دست خریدار، به حساب ناشر واریز خواهد شد.

تبصره 1: ضروری است نام صاحب حساب با نام مدیرمسئول انتشارات یکسان باشد، در غیر این صورت ارائۀ وکالت­نامۀ رسمی ضرورت دارد.

تبصره 2: زمان پیش‌ بینی‌ شده برای فرآیند صحت سنجی فروش، حداقل 15 روز کاری از زمان اتمام نمایشگاه در نظر گرفته‌ شده و چنانچه در طی زمان مقرر، شکایتی از سوی خریداران نسبت به ناشر واصل نشود، مراتب به‌ عنوان تأیید فرآیند صحت سنجی تلقی می­گردد.

تبصره 3: در صورت وصول هرگونه شکایت از ناشر توسط خریداران، پس از بررسی و احراز تخلف ناشر، مبلغ معادل مورد شکایت، از رقم مطالبات ناشر کسر و ماندۀ رقم به حساب ناشر واریز می­شود.

 

15. ضوابط اجرایی فروش مجازی

1-15. ثبت سفارش در سامانه فروش نمایشگاه، به‌صورت 24 ساعته است و ساعت تحویل و ارسال بسته‌ ها به شرکت پست (از طریق سامانه پست کتاب) نیز از ساعت 8 تا 14 خواهد بود.

2-15.  ناشران و متصدیان پنل فروش، بایستی همه‌ روزه از ساعت 9 تا 18 پاسخگوی ستاد نمایشگاه و خریداران باشند.

3-15. مسئولیت تحویل کتاب برابر فاکتور فروش به عهدۀ ناشر است و ناشر موظف به نگهداری اوراق فروش، پست یا رسید مرسولات تا تسویه‌ حساب کامل نزد خود است تا در صورت لزوم به ستاد نمایشگاه ارائه نماید.

4-15. بسته‌ بندی مناسب و ارسال کتاب­ها مطابق سفارش‌ های ثبت‌ شده در سامانه نمایشگاه به عهده ناشر است.

تبصره 1: ناشر موظف است سفارش‌ های دریافتی را حداکثر تا یک روز کاریِ بعد ثبت و به شرکت پست تحویل دهد.

تبصره 2: ناشران شرکت‌کننده در شکل مجازی نمایشگاه موظف به ارسال کتاب از طریق «سامانه پست کتاب»، می‌ باشند و ضروری است تمامی کتاب‌ های فروخته‌ شده صرفاً از همین طریق ارسال شود.

5-15. فروش کتاب­ های مجموعه‌ ای، به‌ صورت تک‌ جلدی یا دوره‌ای با شابک‌های مخصوص خود و مطابق شناسنامۀ کتاب رعایت دستورالعمل فروش امکان‌ پذیر است.

6-15. ناشر ملزم به عرضه کتاب،  بر اساس موجودی اعلام‌ شده هنگام ثبت‌ نام در سامانه نمایشگاه است. اعلام غیرواقعی موجودی از سوی ناشر از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

7-15. کتاب‌ هایی که توسط دو یا چند ناشر به‌ صورت مشارکتی منتشرشده‌اند، تنها در پنل ناشری قابل فروش است که صاحب شابک کتاب است.

8-15. لغو سفارش خریدار به هر شکل و دلیلی ممنوع است. درصورتی‌ که کتاب در سایت موجود باشد و خریدار آن را سفارش داده و وجه آن را نیز پرداخت کرده باشد، ناشر ملزم به ارسال آن است؛ بنابراین ناشر باید تعداد موجودی کتاب‌های خود را در پنل فروش نمایشگاه به‌روز نگه دارد.

9-15. هرگونه توافق شفاهی، تبادل مالی، اجبار خریدار برای خرید و دریافت حضوری و تحمیل شرایط خارج از این آیین‌ نامه میان ناشر و خریدار، در خصوص کتاب‌ های عرضه‌ شده در شکل مجازی نمایشگاه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

10-15. ارسال کتاب مغایر با مشخصات کتابِ مندرج در فاکتور صادره، تخلف محسوب شده و موضوع از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه رسیدگی خواهد شد.

11-15. با عنایت به لزوم اهتمام کافی در رعایت حفظ حرمت مصحف شریف و کتاب­های قرآنی، ضروری است دقت لازم در بسته‌ بندی و ارسال این آثار به عمل آید.

12-15. فاکتور اصلی همان فاکتور صادرشده در سامانه است که پس از نهایی شدن خرید، در سه نسخه با اعتبار واحد برای ناشر، خریدار و ستاد نمایشگاه، ایجاد خواهد شد. ناشر موظف است فاکتور خریدار را پرینت گرفته، پس از ثبت مُهر انتشارات به همراه کتاب برای خریدار ارسال نماید. بدیهی است درصورتی‌ که فاکتور خریدار ارسال نشود و خریدار مطالبۀ فاکتور نماید، ناشر ملزم است با هزینه شخصی نسبت به ارسال آن برای خریدار اقدام نماید.

13-15. درصورتی‌که کتابی به دلایل مختلف ازجمله مشکلات فنی، معیوب بودن، مغایرت محتوا، مغایرت عنوان، مغایرت ناشر، مستعمل بودن (دست‌دوم)، عدم تطابق قیمت کتاب با سامانه و نبود فاکتور، توسط خریدار مرجوع شود، ناشر موظف به جایگزینی آن با نسخۀ سالم است؛ در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.

14-15. تنها لوح فشرده و وسایل منضم و مرتبط با همان کتاب، قابل‌ارائه در نمایشگاه است.

15-15. در صورت عدم رعایت ضوابط اعلام‌شده و ارتکاب هرگونه تخلف، مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

16-15. در حالت بروز هرگونه موارد پیش‌بینی‌نشده که در این آیین‌نامه مطرح نشده است، مراتب توسط ستاد نمایشگاه رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

16. مصادیق تخلفات فروش

انجام هر یک از موارد زیر تخلف محسوب می‌شود:

1-16. واگذاری پنل فروش به دیگری.

2-16. اعلام موجودی کتاب بیشتر از موجودی در دسترس و قابل‌فروش.

3-16. ارسال کد مرسوله بدون داشتن موجودی کتاب به خریدار و هرگونه ارتباط مالی با خریدار خارج از سامانه فروش (طبق بند 9 ضوابط اجرایی).

تذکر: نظر به اهمیت این موضوع و اختلالی که در روند برگزاری نمایشگاه ایجاد می‌کند ستاد می‌ تواند بدون طی مراحل هیئت رسیدگی به تخلفات نسبت به اعمال تصمیمات زیر تا حصول نتیجۀ بررسی هیئت تخلفات اقدام نماید:

الف: بستن پنل کاربری در صورت سه نوبت تکرار تخلف.

ب: جریمه دو تا چهار برابر مبلغ کتاب ارسال نشده.

ج: حذف از لیست ناشران مجاز برای شرکت در نوبت بعدی نمایشگاه فیزیکی و مجازی، مستقلاً یا به شکل نمایندگی

4-16. ارسال هرگونه کالا غیر از کتاب­های مندرج در فاکتور در بسته‌ های ارسالی.

5-16.  پاسخگو نبودن متصدی پنل به ستاد و خریداران در ساعات مقرر.

6-16. ارسال نکردن فاکتور ممهور ناشر با کتاب‌ های ارسالی به خریدار.

7-16.  ارسال کتاب خارج از سامانۀ پست کتاب.

8-16.  ارسال نشدن کتاب‌ های فروخته‌ شده در زمان مقرر (یک روز کاری پس از خرید).

9-16. ارسال کتاب‌ های آسیب‌ دیده و دست‌دوم به‌ نحوی‌ که خریدار نپذیرد (مشروط به احراز در هیئت بررسی تخلفات).

10-16. فروش کتاب غیر اصل (کتابی که بدون اجازۀ ناشر اصلی انتشاریافته یا خارج از مبادی صنعت نشر و به‌ صورت غیرمجاز تولید و چاپ‌ شده باشد یا با اثر اصلی مغایرت داشته باشد). همچنین اگر در عنوان یا تصاویر آثار نمایش داده‌ شده، نام و نشان ناشر اصلی درج‌شده باشد ولی کتاب فروخته‌ شده با نمونۀ اصلی مغایر باشد، کتاب موردنظر «غیر اصل» شناخته‌ شده و فروش آن در نمایشگاه تخلف محسوب می‌ شود.

11-16. هرگونه توافق شفاهی، تبادل مالی، اجبار خریدار برای خرید و دریافت حضوری و تحمیل شرایط خارج از این آیین‌ نامه میان ناشر و خریدار در خصوص کتاب‌های عرضه‌شده در شکل مجازی نمایشگاه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

12-16. رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف که در این شیوه‌ نامه پیش‌بینی‌ نشده است به تشخیص ستاد نمایشگاه خواهد بود.

 

این ضوابط در 16 بند 144 ماده و 44 تبصره در تاریخ .../... /1402 به تأیید «رئیس نمایشگاه و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» رسیده و از همان تاریخ قابل‌ اجرا است.