برای دانلود فایل ضوابط  نمایشگاه کلیک کنید

بسمه‌تعالی

ضوابط حضور ناشران داخلی

در سی و چهارمین نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران

مقدمه

با توجه به برگزاري سالانه نمايشگاه بين المللي کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ثبت ­نام، حضور و فعالیت تمامي ناشران داخلي در اين رويداد فرهنگي، مطابق اين شيوه نامه انجام ميپذيرد.

1. ثبت نام

1-1. ناشران فعّال سراسر كشور كه داراي پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند و شرايط ثبت نام را احراز کنند، ميتوانند به تفكيك هر حوزه طبق زمانبندی اعلام شده توسط ستاد نمایشگاه، تنها از طریق سامانه ketab.ir ثبت نام کنند.

تبصره 1: سی و چهارمین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تهران به دو شکل فیزیکی و مجازی (در سایت نمایشگاه به آدرس ketab.ir) برگزار خواهد شد.

تبصره 2: ناشران در این نمایشگاه در یک درگاه ثبت نام می‌کنند و هر ناشر مجاز است با توجه به ضوابط و مقررات نمایشگاه در هر دو شکل نمایشگاهی (فیزیکی و مجازی) یا صرفاً در شکل مجازی شرکت نماید.

تبصره 3: سال مبنای عرضه کتاب برای فروش در شکل فیزیکی کتاب های منتشر شده سال 1398 به بعد و در شکل مجازی کتاب های منتشر شده سال 1392 به بعد است.

2-1. ناشران متقاضی شرکت در شکل فیزیکی نمایشگاه می‌توانند برای نمایش و فروش کتاب های خود وفق شرایط و ضوابط اعلام شده نسبت به دریافت غرفه مستقل یا اعطای نمایندگی اقدام نمايند.

تبصره: برای اعطای نمایندگی در بخش فیزیکی ثبت نام در بخش مجازی الزامی است. (ناشران متقاضی حضور مستقل از این قاعده مستثنی هستند). 

3-1. زمان شروع و پايان ثبت نام ناشران داخلي در چهارچوب زمان بندی کلي ستاد نمایشگاه است و تمديد اين مهلت نیز با تشخیص ستاد ياد شده خواهد بود.

تبصره: ستاد نمایشگاه، از پذيرش هرگونه تقاضا پس از پایان مهلت اعلام شده برای ثبت نام معذور است و هيچ تعهدي از حيث واگذاري غرفه در شکل فیزیکی یا اختصاص پنل در شکل مجازی نمایشگاه در قبال ناشراني كه در زمان ثبت نام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه دهند يا مدارك خود را بعد از اتمام مهلت ثبت نام ارائه کنند، نخواهد داشت.

4-1. مبناي ثبت نام براي ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تفكيك هر حوزه و بر اساس تعداد کتاب های منتشر شده برای دریافت غرفه مستقل در شکل فیزیکی، بدين شرح است:

 • ناشران بخش کتاب های عمومي، دانشگاهي و آموزشي: 40 عنوان كتاب؛
 • ناشران بخش کتاب های کودک و نوجوان: 45 عنوان کتاب؛
 • ناشران بخش الکترونیک: 45 عنوان کتاب الکترونیک.

5-1. مبنای ثبت نام برای حضور در شکل مجازی، فعال بودن ناشر طی ده سال منتهی به سال برگزاری نمایشگاه با هر تعداد چاپ کتاب است.

6-1. ناشران ملزماند قبل از ثبت نام، براي كنترل اطلاعات کتاب های خود به بخش مربوط در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران به آدرس ketab.ir مراجعه و در صورت مشاهده مغايرت، نسخهاي از كتاب را به همراه تصوير اعلام وصول به خانه كتاب و ادبیات ایران ارائه و نسبت به پیگیری برای تکمیل و تصحیح اطلاعات کتاب های خود اقدام کنند.

7-1. آن دسته از ناشراني كه شرايط ثبت نام و دریافت غرفه مستقل را از لحاظ دارا بودن تعداد عناوين منتشره ندارند، ميتوانند در صورت تمایل برای حضور در نمایشگاه نسبت به اعطای نمایندگی اقدام نمایند یا برای دریافت غرفه مستقل ثبت نام موقت انجام دهند. لازم به ذکر است ثبت نام موقت حقی برای دریافت غرفه مستقل ایجاد نمی‌کند و درخواست اين دسته از ناشران در صورت وجود فضا برای اختصاص غرفه مستقل در کمیته ناشران داخلی مورد بررسی واقع خواهد شد و نظر کمیته کتاب های ملاک عمل براي تخصيص غرفه خواهد بود.

8-1. ثبت نام از ناشراني كه داراي احکام قطعی محرومیت از نمایشگاه در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایشگاه ‌های مجازی کتاب، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات استان­ ها و هیات تجدید نظر معاونت امور فرهنگی هستند، امکان ‌پذیر نیست.

 

2. تخصیص غرفه در شکل فیزیکی

1-2. محاسبه تعداد عناوين متقاضيان بر اساس اطلاعات ثبت شده در خانه كتاب و ادبیات ایران و عناوين منتشر شده هر انتشارات طی دورة نمایشگاهی برای ناشران کتاب های عمومی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی بر اساس عناوین منتشر شده طی چهار سال منتهی به پایان زمان ثبت نام است و عناوين منتشر شده پيش از اين دوره، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نخواهد بود.

تبصره 1: برای ناشران کتاب های کمک درسی و کمک‌ آموزشی و کنکوری (در تمامی مقاطع)، عناوین منتشر شده طی یک سال منتهی به پایان زمان ثبت نام ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: ناشران کتاب های الکترونیک: بر اساس عناوین منتشر شده طی دو سال منتهی به پایان زمان ثبت نام؛

2-2. در همه حوزه ها، حداقل 15 عنوان از کتاب های منتشر شده (طی دوره کتاب های در بند فوق)، بايد چاپ اول باشد.

تبصره: امتیاز هر عنوان کتاب (چاپ اول یا تجدید چاپ) طی این دوره، فقط یک‌ بار محاسبه ميشود.

3-2. انتشار کتاب های زیر از مصادیق کتاب های دارای امتیاز برای تخصیص غرفه در نمایشگاه محسوب نمی‌شود:

الف. کتاب هایی که با حفظ محتوا و ظاهر یکسان، به ‌صورت  جداگانه توسط چند ناشر منتشر شده است؛

ب. کتاب های افست­ خارجی که صرفاً با درج شابک (با شابک ناشر اصلی) و یا اضافه کردن صفحه شناسنامه، در داخل کشور باز نشر شده باشد؛

ج. کتاب هایی که ازنظر الزام ناشر به پرداخت حق‌ التألیف و کسب اجازه از صاحب اثر، فاقد متولی خاص برای انتشار بوده و به لحاظ قانونی انتشار آنها برای همه ناشران بلامانع و آزاد باشد و باز نشر این کتاب‌ ها در عمل تولید جدیدی در حوزه نشر محسوب نشود.

تبصره: در مصادیق مورد اختلاف، مطابق نظر کمیته ناشران داخلی اقدام خواهد شد.

4-2. کتاب های الکترونیک و صورت هاي جديد کتاب (دیداری و شنیداری) نيز مشابه کتاب های چاپي، در شاخصهاي تعيين متراژ غرفه ناشرانِ شرکتکننده لحاظ خواهد شد.

5-2. ملاك ثبت نام قطعي براي اختصاص غرفه در شکل فیزیکی یا حضور در شکل مجازی، ورود اطلاعات کامل و دقیق کتاب های «موجود و قابل‌ عرضه» در نمايشگاه و دريافت تأييديه و واريز وجه مربوط به هزینه غرفه (در شکل فیزیکی) است و صرف وجود برگه اعلام وصول کتاب، در تخصیص غرفه (بدون عرضه کتاب و ارائه آن در نمایشگاه) مؤثر نخواهد بود. کمیته ناشران داخلی و کارگروه نظارتی مربوط موظف‌ اند به روش‌های مقتضی نسبت به راستی­ آزمایی و مطابقت عناوین اعلام شده در سامانه توسط ناشر با عناوین عرضه‌ شده برای عرضه در نمایشگاه اقدام و موارد عدم مطابقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه اعلام کنند.

6-2. تخصيص غرفه به هر ناشر و تعيين متراژ آن در بخشهاي مختلف، بر اساس متراژ مفيد سالن هاي در اختيار و شاخص هايي همچون تعداد عناوين، تعداد صفحات، كيفيت آثار از حيث محتوا، مرجع بودن (فرهنگنامه و دائره‌المعارف تألیفی)، نگارش (تأليف، ترجمه، گرد آوری، تصویرگری و ...) و همچنين توجه به ارزشهاي اسلامي و فرهنگي جامعه و آثار برگزيده در جشنواره‌ های مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نفیس بودن آثار (تأليفاتي که افزون بر محتوای متعالی، به لحاظ فیزیکی زیبا، باکیفیت و ماندگار است)، خواهد بود.

7-2. ناشران مجاز به واگذاري غرفه به غير (در هر قالب و تحت هر عنوان) نيستند و مطابق مقررات و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.

8-2. عرضه و فروش كتب ناشرانی که به ‌موجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شده‌اند، مجاز نیست و موجب محرومیت ناشرِ عرضه‌ کننده این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد.

9-2. تخصیص غرفه به متقاضیان و جانمایی در هریک از سالن ‌های نمایشگاه، مطابق دستورالعمل مربوط خواهد بود.

 

3. اعطای نمایندگی حضور در شکل فیزیکی

1-3. ناشري كه شرايط ثبت نام را داشته باشد، ميتواند حداكثر نمايندگي سه ناشر ديگر را اخذ نمايد كه ميبايد به ‌صورت  مشترك کار برگ مربوط به نمايندگي را تكميل، ممهور و در هنگام ثبت نام در سامانه نمایشگاه ثبت کند.

تبصره: چنانچه مجموع کتاب هایی که ناشرِ شرکت ­کننده در نمایشگاه به نمایندگی می‌پذیرد بیش از 45 عنوان کتاب باشد تا سه متر مربع به متراژ غرفه ناشر نمایندگی‌ پذیر افزوده خواهد شد.

2-3. ثبت مراتب دريافت و پذيرش نمايندگي در هنگام ثبت نام و تکميل و ارائه فرم نمايندگي و درج اطلاعات کتب ناشر واگذار کننده نمايندگي در سامانه، الزامي است و نمایندگی‌ های ثبت ­نشده در سامانه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

3-3. ناشراني كه در نمايشگاه شركت می‌کنند، فقط در صورت داشتن نمايندگي رسمی از ناشران غايب در نمايشگاه (که در سامانه ثبت شده باشد)، حق فروش كتاب آنها را دارند. هر ناشرِ غايب در نمايشگاه، ميتواند فقط به يك انتشاراتي نمايندگي فروش کتاب های خود را واگذار نمايد.

4-3. عرضه كتب ساير ناشران بدون داشتن نمايندگي مکتوب و رسمي (که صرفاً تا پایان مهلت ثبت نام در سامانه نمایشگاه ثبت شده باشد)، ممنوع است.

تبصره: تشكل ها، نهادهاي دولتي و تعاوني هاي نشر، فقط مجاز به دریافت نمایندگی و عرضه و فروش كتب ناشراني هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.

5-3. عرضه كتب ناشرانی که به ‌موجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شده‌اند، به ‌صورت اعطای نمایندگی نیز مجاز نیست و موجب محرومیت ناشرِ عرضه‌ کننده این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد.

6-3. ناشراني كه خود در نمايشگاه شركت كردهاند، نميتوانند به ناشر ديگري نمايندگي اعطا نمايند و اعطای نمایندگی در صورت حضور ناشر در نمایشگاه، تخلف محسوب می‌شود.

7-3. زمان اعطا و پذيرش نمايندگي از ناشران، صرفاً تا پايان مهلت ثبت نام و از طریق بارگذاری مدارک در سامانه نمایشگاه خواهد بود.

 

4. مدارک مورد نياز براي ثبت نام

متقاضيان موظفاند طبق جدول زماني اعلام شده توسط ستاد نمایشگاه، نسبت به ثبت نام از طريق سايت اعلام شده و ارائه مدارك مورد نياز به شرح زير اقدام نمايند.

1-4. مدارک درخواست ثبت نام شامل:

 • تکميل اطلاعات درخواستی و فرم تقاضاي ثبت نام؛
 • بارگذاری پروانه نشر معتبر (داراي اعتبار حداقل تا پايان خردادماه 1402)؛
 • اعلام مطالعه، پذيرش و قبول مجموعه ضوابط نمايشگاه (ازجمله ضوابط حضور ناشران داخلی، ضوابط و مقررات فروش و دستورالعمل انضباطي مربوط و ...)؛
 • تکميل درخواست ‌های مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به فعاليت هاي فرهنگی يا فرم مربوط به درخواست نيازهاي رفاهي (در صورت تمايل)؛

2-4. مدارک هويتي کارکنان غرفه (در شکل فیزیکی):

 • ارائه فايل عكس جديد 4×3 کارکنان به منظور صدور كارت عكس دار؛
 • ارائه فايل اسکن کارت ملي کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)؛
 • تكميل فرم صدور كارت شناسايي افراد مورد نظر براي حضور در غرفه؛

تبصره 1: تنها مديرمسئول هر انتشارات می‌تواند به ‌عنوان مدير غرفه معرفی شود و جانشين معرفی‌ شده از سوي مدیر مسئول، نبايد خود مدیر مسئول نشر ديگري باشد؛ مگر اینکه انتشاراتِ متعلق به وی، به ‌طور مستقل در نمايشگاه حضور نداشته باشد. همچنين هر شخص حقيقي، می‌تواند فقط جانشيني يك غرفه را بر عهده بگيرد.

تبصره 2: تكميل تمامي اطلاعات درخواستی، الزامي است و ثبت نام و حضور در نمايشگاه با مدارك ناقص، مقدور نیست.

تبصره 3: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوي ناشران، تصميم لازم طبق مقررات در هيئت رسيدگي به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره 4: تحويل غرفه به ناشران واجد شرایط، منوط به مطالعه و پذيرش کامل ضوابط نمايشگاه است.

 

5. اجزا و بخشهاي کمیته ناشران داخلي در شکل فیزیکی

1-5. ناشران داخلی در نمایشگاه شامل بخش‌های زیر است:

الف. بخش ناشران کتاب های عمومي؛

ب. بخش ناشران کتاب های کودک و نوجوان؛

ج. بخش ناشران کتاب های دانشگاهي؛

د. بخش ناشران کتاب های آموزشي؛

ه. بخش ناشران الکترونيک.

متقاضيان حضور در هر بخش لازم است با توجه به نوع فعاليت خود، در هر يك از بخشهاي پيش گفته برای دریافت غرفه مستقل یا نمایندگی ثبت نام نمايند.

2-5. در صورت درخواستِ ثبت نام در چند حوزه توسط ناشراني كه در حوزه هاي مختلف نشر فعاليت ميكنند، امكان برخورداري از غرفه مستقل در ساير بخش ها (حداکثر در دو حوزه)، مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصي لازم براي حضور در هر حوزه و وجود فضاي كافي خواهد بود. شایان‌ ذکر است، ناشر مجاز به عرضه هر عنوان كتاب در بيش از يك غرفه نيست و ضرورت دارد هر كتاب صرفاً در حوزه تخصصي مربوط عرضه شود.

تبصره: صرفاً ناشران کتاب های الکترونیک در بخش اختصاصی خود مجاز به عرضه آثار با موضوع‌ های مختلف هستند.

3-5. در صورت فقدان فضاي كافي برای تخصیص غرفه مستقل در چند حوزه، انتخاب اول ناشر به ‌عنوان  اولویت در نظر گرفته خواهد شد.

4-5. ناشران کتاب های آموزش زبان خارجی، کتاب های آموزشي و کمک‌ آموزشی، کمک درسی و کنکوری (در همه دوره‌ها و رده‌های سنی، آموزشی و تحصیلی)، باید در بخش ناشران آموزشی ثبت نام کنند و کتاب های این گروه از ناشران فقط در «بخش کتاب های آموزشي» نمايشگاه قابل ‌عرضه است.

5-5. سالن ‌های کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه صرفاً برای عرضه کتاب های «کودک و نوجوان» است و کتاب های مربوط به این رده سنّی که مخاطب آن بزرگ‌ سالان هستند، لازم است در بخش مربوط عرضه شود.

 

6. ضوابط فعالیت در نمايشگاه

1-6. غرفه تخصیصی به هر ناشر، صرفاً برای عرضه و فروش کتاب های منتشر شده توسط آن ناشر است و نگهداری و نمایش و فروش کتاب های غير مجاز و نیز عرضه کتاب های ساير ناشران، تخلف محسوب ميشود و با بالاترین سطح مجازات پیش‌ بینی‌ شده در مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 1: عرضه یا نگهداری کتاب های سایر ناشران در غرفه مستقل، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه، تعطیلی غرفه و حداقل یک سال محرومیت از حضور در دوره­ های بعدی نمایشگاه (به تشخیص هیئت رسیدگی به تخلفات) خواهد بود.

تبصره 2: ارائه و فروش کتاب های فاقد مجوز و کتبی که به‌ صورت متقلبانه و غیر مجاز تکثیر و منتشر شده باشد، موجب تشدید مجازات پیش­ گفته و محرومیت از حضور در نمایشگاه تا سه دوره و رسیدگی به صلاحیت ناشر در مراجع قانونی (هیئت رسیدگی به تخلفات، هیئت انتظامی استان و ...) خواهد بود.

2-6. هر كتاب صرفاً در يك غرفه قابل ‌عرضه است و کتاب هایي كه با همكاري چند ناشر توليد و نام ناشر یا ناشران همكار در شناسنامه كتاب ها ذكر ميشود، تنها در غرفه ناشري كه شابك کتاب ها به او تعلق دارد، قابل‌ عرضه است و در هر صورت نمایش و فروش هر کتاب در بیش از یک غرفه، مطلقاً ممنوع است.

تبصره: کتاب هایی که با یک عنوان و با نام و نشان یک پدید آورنده توسط چندین ناشر شابک دریافت و منتشر شده است، تنها مجاز به عرضه در غرفه اختصاصی آخرین ناشری است که برای آن اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اعلام وصول دریافت کرده است. موارد اختلافی در ستاد نمایشگاه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.

3-6. نمایش و فروش کتاب اُفست خارجی در نمايشگاه، در صورتي مجاز است که علاوه بر دارا بودن شناسنامه و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ناشر اصلي يا نماینده رسمي وي، آن کتاب را در بخش ناشران خارجی نمايشگاه عرضه نکرده باشد.

تبصره: ضروری است ناشر هنگام ثبت نام و ورود اطلاعات، اُفست بودن کتب خود را در سامانه اعلام کند تا ضمن استعلام از کمیته ناشران خارجی، عدم عرضه این کتاب‌ها در بخش کتاب های احراز شود.

4-6. عرضه و فروش کالای غير از كتاب در نمايشگاه مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیره اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط‌شده سخنرانی و ...)، انواع نرم ‌افزار، كارت تبريك، نوشت ‌افزار، جورچين، عروسك و اسباب بازي ممنوع است.

تبصره 1: عرضه و فروش هر نوع محصولِ فرهنگيِ منضم به كتاب (نه کتابِ منضم به محصول)، مشروط به درج مراتب در کتاب و ارتباط مستقيم آن با محتواي کتاب به تشخيص و تأیید کمیته ناشران داخلی، بلامانع است.

تبصره 2: عرضه و فروش نقشه و پوستر علمي-آموزشي، مشروط به اينکه توليد خود ناشر باشد، بلامانع است.

تبصره 3: عرضه و فروش لوح فشرده یا تجهیزات ذخیره اطلاعات و سایر محصولات مرتبط (داراي مجوز از مراجع قانوني) که مصداق کتاب الکترونيک باشد، در بخش ناشران الکترونیک بلامانع است.

تبصره 4: شرکت‌ کنندگان در بخش ناشران الکترونیک، صرفاً مجاز به عرضه محصولاتی هستند که از مصادیق کتاب الکترونیک بوده و دارای برچسب هولوگرام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

5-6. انجام هرگونه تبلیغات غیر مرتبط و تبلیغ در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان‌نامه به کتاب که مصداق کتاب سازی باشد در نمايشگاه ممنوع است و تشخیص آن با کمیته ناشران داخلی خواهد بود.

6-6. تمامی متقاضیان موظف‌اند پس از تأیید ثبت نام و (پرداخت هزینه غرفه در شکل فیزیکی) با مراجعه به درگاه نمایشگاه نسبت به به‌روزرسانی دقیق و نهایی قیمت و اطلاعات کتاب های قابل ‌عرضه و فروش خود در نمایشگاه ظرف بازة زمانی اعلام شده اقدام کنند.

تبصره: هر ناشر فقط برای یک‌ بار مجاز به اصلاح و به‌ روزرسانی اطلاعات کتاب های خود است و در صورت تغییر قیمت کتاب، الصاق برچسب حاوی قیمت جدید همراه با آرم انتشارات، الزامی است. همچنین قیمت کتاب های ناشرانی که در هر دو شکل فیزیکی و مجازی نمایشگاه شرکت می‌کنند بایستی یکسان باشد.

7-6. ناشران ملزم به تهيه و نگهداري فهرست کتاب های قابل‌ عرضه در غرفه خود (مطابق اطلاعات درج شده در سامانه ثبت نام) براي ارائه به ناظران هستند. اين فهرست توسط مديريت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضاي بخش خواهد شد.

8-6. هرگونه پیش ‌فروش کتاب در محل غرفه ممنوع است.

9-6. عرضه و فروش کتاب­ هایی که بيش از 4 سال از تاريخ انتشار آن گذشته است، ممنوع است.

10-6. چنانچه ناشری برای مدت معینی از فعالیت در نمایشگاه یا استفاده از تسهیلات آن محروم شود و به ‌صورت مستقل یا با مشارکت و همکاری سایر غرفه‌ها (به هر نحو) اقدام به ادامه فعالیت کند، نسبت به تشدید مجازات ناشر متخلف و نیز غرفه‌ای که برای عرضه کتاب های ناشر متخلف همکاری کرده، اقدام خواهد شد.

11-6. ناشران شرکتکننده در هر دو شکل فیزیکی و مجازی نمایشگاه، کتاب های خود را با تخفيف 10 درصدی عرضه خواهند کرد.

12-6. ضرورت دارد عناوین کتاب های موجود در شکل فیزیکی در شکل مجازی نمایشگاه هم همواره دارای موجودی باشد مگر آنکه موجودی در بخش فیزیکی به اتمام رسیده باشد.

13-6. ناشران ملزم به رعايت تذكرات قانوني مسؤولين و ناظران مربوط و همکاری در امضای صورت‌ جلسه نظارتی هستند.

 

7. هزینه غرفه

 1-7. ناشران پس از اعلام متراژ تخصيصي غرفهها، تمامی هزینه غرفه شکل فیزیکی را بر اساس جدول زير در زمان تعيين شده به حسابي كه از سوي ستاد نمایشگاه اعلام می‌شود، واريز مینمايند:

 

  ردیف

                                                   شرح

هزینه به ازای هر مترمربع

      ملاحظات

   1

 تا 6 متر مربع

1,000,000

 

   2

7 تا 9 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

1,500,000

 

  3

  از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

2,250,000

 

  4

 از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

3,550,000

 

  5

 از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

5,000,000

 

  6

 از 101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

6,550,000

 

  7

 از 201 مترمربع به بالا، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

8,400,000

 

  8

 (موارد خاص)

-

براساس تصمیم ستاد

  9

 تا 6 متر مربع

1,880,000

 

 10

 7 تا 9 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي

2,800,000

 

 11

 از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي

4,000,000

 

 12

 از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي

5,800,000

 

 13

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي

6,900,000

 

 14

از 101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غیرخصوصی

9,400,000

 

 15

 از 201 مترمربع به بالا به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي

12,000,000

 

 16

 (موارد خاص)

-

براساس تصمیم ستاد

 

 

تبصره 1: فهرست ناشران دولتي و خصوصی را دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی تعيين خواهد کرد.

تبصره 2: هزینه قابل پرداخت برای شکل مجازی نمایشگاه 3 درصد از کل مبلغ فروش خالص ناشر خواهد بود.

تبصره 3: ناشرانِ خصوصي شهرستاني مشروط به نداشتن سابقه هرگونه تخلف و دریافت تذکر در دو دوره گذشته نمایشگاه تا سقف 6 مترمربع، از 50% تخفيف در قیمت پایه مندرج در جدول بهرهمند ميشوند. لازم به ذکر است درصد فروش مشمول تخفیف نخواهد بود.

2-7. به ‌منظور مديريت بهینه فضاي مسقف نمايشگاهي، کمينه متراژ غرفه براي اختصاص به ناشران، 6 متر مربع و بيشينه متراژ با توجه به اقتضاي الزامات فني و اجرايي و با موافقت ستاد نمایشگاه تعیین خواهد شد.

تبصره 1: سقف متراژ هر یک از بخش‌های پنج گانة ناشران داخلی با توجه به متراژ کلی در اختیار، توسط کمیته ناشران داخلی تعیین می‌شود. در موارد خاص که حجم فعالیت و تعداد عناوین ناشر اقتضا نماید، به تشخیص کمیته سقف متراژ کتاب های قابل‌ افزایش خواهد بود.

تبصره 2: یارانه خرید کتاب به‌ صورت اعتباری بوده و صرفاً به خریداران شکل مجازی نمایشگاه اختصاص خواهد یافت.

3-7. کمیته ناشران داخلی قبل از واریز وجه غرفه‌ های شکل فیزیکی اقدام به تخصیص و تحویل غرفه نخواهد کرد و عدم واريز وجه در موعد مقرر، به‌ منزله انصراف از حضور در نمايشگاه تلقي ميشود.

4-7. مهلت اعلام انصراف از ثبت نام و دریافت غرفه و عودت وجه واریزی تا ده روز پیش از شروع نمایشگاه است که در این صورت 40 درصد از مبلغ پرداختی ناشر با توجه به هزینه ‌های انجام‌ شده از مبلغ پرداختی کسر و باقیمانده مسترد خواهد شد.

تبصره 1: در صورت اعلام انصراف از حضور در شکل فیزیکی نمایشگاه پس از مهلت یادشده یا عدم حضور در نمایشگاه، ناشر منصرِف با رأی هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه حق ثبت نام و حضور در نمایشگاه تا مدت 2 دوره را نخواهد داشت.

تبصره 2: چنانچه متقاضی تا 48 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به دریافت و آماده‌ سازی غرفه اقدام نکند، کمیته ناشران داخلی مجاز به واگذاری غرفه به متقاضیان دیگر است و وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.

تبصره 3: انصراف ناشر در مهلت تعیین ‌شده علاوه بر ثبت در سامانه نمایشگاه، باید به ‌صورت  مکتوب و درج دلیل یا دلایل آن و با مهر و امضای مدیرمسئول انتشارات به کمیته ناشران داخلی اعلام شود.

 

8. ضوابط مربوط به دستگاه کارت‌ خوان و یارانه‌ اعتباری خرید کتاب

1-8. نصب دستگاه کارت ‌خوان به ‌منظور سهولت خريد بازديد كنندگان الزامي است و غرفه داران موظف‌اند نسبت به پیگیری به‌ موقع برای دريافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و همچنین عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.

تبصره 1: استفاده از هر نوع دستگاه کارت‌خوان به ‌جز دستگاه کارت‌خوان تحویلی از سوی بانک عامل نمایشگاه و استفاده از دستگاه کارت‌خوان ساير بانک‌ ها، ممنوع است.

تبصره 2: استفاده نکردن از دستگاه کارت‌خوان در غرفه مجاز نیست.

تبصره 3: به‌ منظور حفظ امنیت کارت ‌های بانکی خریداران، می‌باید دستگاه‌ های کارت‌خوان در موقعیتی قرار گیرد که امکان ورود رمز کارت توسط شخص خریدار فراهم باشد.

2-8. طبق اعلام و درخواست بانک عامل، تمامی ناشران حاضر در نمایشگاه جهت دریافت دستگاه کارت‌خوان ملزم به ارائه کد مالیاتی (به استناد قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مجلس شورای اسلامی) می‌باشند.

3-8. ستاد نمایشگاه حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع نمایشگاه، تمهیدات لازم برای نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ های کارت‌خوان در تمامی سالن ‌های مختلف تابعه را فراهم خواهد کرد و ناشران نیز موظف به اقدام برای دریافت دستگاه کارت‌خوان تا حداکثر 24 ساعت قبل از شروع نمایشگاه هستند و تبعات هرگونه تأخیر بر عهده ناشر خواهد بود.

4-8. درج اطلاعات كامل حساب بانکی (مربوط به بانک عامل نمایشگاه) در سامانه هنگام ثبت نام الزامي است. شماره‌ حساب اعلام شده، باید به نام شخص مدیرمسئول و یا به نام انتشارات (در مورد اشخاص حقوقی) باشد و ثبت اطلاعات حساب بانکی متعلق به اشخاص دیگر، مطلقاً ممنوع است و در موارد خاص مربوط به ناشرانِ دارای شخصیت حقیقی، مطابق مستندات و تشخیص ستاد نمایشگاه اقدام خواهد شد.

تبصره: در مورد ناشران دارای شخصیت حقوقی، در صورت عدم وجود ‌حساب بانکی به نام انتشارات، بر اساس شماره ‌حساب اعلامی در مفاد وکالتنامة رسمی انتشارات اقدام خواهد شد. بدیهی است هر شخص حقیقی با کد ملّی مربوط به خود نمی‌تواند بیش از یک وکالت برای ارائه در نمایشگاه دریافت کند.

5-8. درخواست بیش از یک دستگاه کارت‌خوان (متناسب با متراژ غرفه و فعالیت ناشر)، صرفاً از طریق ثبت در سامانه هنگام واریز وجه برای دریافت غرفه امکان ‌پذیر است و پذیرش درخواست دستگاه کارت‌خوان در ایام برگزاری نمایشگاه، مشروط به امکان اقدام از سوی بانک عامل، واریز وجه مربوط به‌ حساب اعلام شده و تأیید مدیر کمیته ناشران داخلی است.

6-8. هر نوع اقدام یا مشارکت و همکاری در سوء استفاده از یارانه خرید کتاب و موارد مغاير با اهداف فرهنگي تعیین ‌شده در مقررات باشد، ازجمله توافق برای خرید صوری کتاب و دریافت وجه بن اعتباری بدون فروش و تحویل كتاب و ... ممنوع و مستوجب اِعمال حداکثر مجازات پیش ‌بینی‌ شده در دستور العمل رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

7-8. انتقال و جابه‌جایی دستگاه کارت‌خوان به خارج از غرفه، مجاز نیست.

 

9. ضوابط اجرايي فعاليت غرفهداران

1-9. رعايت حجاب و شئون اسلامي از سوي ناشران و عوامل ایشان در نمایشگاه الزامي است.

2-9. استفاده و نصب هرگونه پوستر یا تصاویری که محتوای آن مغایر با شئون و ارزش‌های اسلامی و موازین شرع باشد، ممنوع است.

3-9. ناشران ملزم به تحويل گرفتن غرفه تا 48 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه و چيدمان به موقع غرفه در زمان افتتاحیه نمايشگاه هستند.

4-9. حضور مدیر معرفی­ شده يا جانشين وی در غرفه، در ساعات کاری نمایشگاه الزامی است.

5-9. ساعت كار نمايشگاه براي بازديدكنندگان و غرفه داران توسط ستاد نمايشگاه اعلام خواهد شد. حضور به موقع برای بازگشایی غرفه و تخلیه سالنها در زمان پايان ساعت کار نمايشگاه، الزامي است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤوليت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي بر عهده مسئول غرفه است.

6-9. ساعت انتقال کتاب در ایام برگزاری نمایشگاه همه ‌روزه از ساعت هفت تا نه است و در زمان­ های قبل و بعد از ساعت تعیین ‌شده از تردد خودروهای حمل کتاب جلوگیری خواهد شد.

7-9. ورود و خروج كتاب و ساير تجهيزات از کلیه سالنها، منوط به اجازه مدير سالن است.

8-9. نصب و الصاق كارت شناسايي براي غرفه داران در طول ساعات کار نمايشگاه، الزامي است. سقف ميزان مجاز حضور افراد و صدور کارت، برای غرفه‌های6 متری یک نفر متصدی و برای غرفه‌های با متراژ بالاتر به تشخیص مدیر مسئول انتشارات و تائید کمیته ناشران داخلی (در صورت لزوم ) خواهد بود.

9-9. نگهداري، فروش و نمايش كتاب، مختص به فضاي غرفه است و هرگونه تعرض به فضاي خارج از غرفه (راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیر مجازِ فضای نمایشگاهی (مازاد بر متراژ تخصیصی)، استفاده از دیواره‌های جانبي بيرون از غرفهها و ديوار سالن، برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و ...) و ايجاد مزاحمت هاي صوتي براي غرفه هاي مجاور، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

10-9. ساخت و ساز غير مجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنين هرگونه تجميع غرفههاي هم‌جوار که براي دريافت آن ‌ها به ‌صورت  جداگانه ثبت نام و درخواست شده، (حتی در صورت قرارگیری الفبایی در کنار یکدیگر) در هیچ شرایطی مجاز نیست.

11-9. به منظور يکسان سازي نما و کتیبه سر درِ غرفهها، طرحهاي واحدي اجرا می­شود و غرفهها بر اساس نام و مشخصات متقاضي مندرج در پروانه نشر (بدون لحاظ پیشوندهایی نظیر موسسه، شرکت، نشر، انتشارات و ...) نامگذاري و جانمایی خواهند شد. بديهي است هرگونه تغيير نام و استفاده از پسوند و پيشوندهايي كه نام غرفه را مخدوش و ماهيت آن را به هر نحو تغيير دهد، ممنوع است و لازم است غرفهداران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.

12-9. هرگونه تغییر اطلاعات و مخدوش کردن تابلوهای اطلاع‌رسانی و راهنمای سالن‌ها و راهروها ممنوع است.

13-9. استعمال دخانيات در کلیه سالنهاي نمايشگاه اکیداً ممنوع است.

14-9. تهيه يک دستگاه کپسول اطفاء حریق (كپسول co2 يا آب و گاز) به ازای هر 6 مترمربع غرفه، الزامي است.

15-9. هرگونه سیم ­کشی و اخذ انشعاب فرعي برق براي مصارف متفرقه و بدون هماهنگي با بخش‌ های اجرايي و پشتيباني و همچنین استفاده از هرگونه بخاری‌ برقی، کتري برقي و استفاده از منابع روباز حرارتي و پخت و پز در غرفهها و قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافي بر روي سيمهاي برق، نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالنهاي نمايشگاه و نیز استقرار كتاب، تجهیزات و ضايعات در نزديكي تابلوهاي برق اكيداً ممنوع است. مسؤوليت بروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز و جبران خسارات احتمالی، بر عهده مدير غرفه خواهد بود.

16-9. حفظ و نگهداري تجهیزات و غرفههاي تحويلي، بر عهده غرفهداران است. همچنین لازم است قفسهها، تابلوها، تجهيزات و ساير عناصر غيرسازهاي در جاي خود تثبيت شوند تا از سقوط احتمالي آنها جلوگيري شود. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحيح، شركتكنندگان موظف به جبران خسارت مطابق نظر ستاد نمایشگاه خواهند بود.

17-9. مسؤوليت حفاظت از وجه نقد و تمامی وسایل موجود در غرفه، بر عهده مسئول غرفه است.

18-9. نظافت داخل غرفهها بر عهده غرفهداران است و شايسته است در حفظ نظافت كلي نمايشگاه و آراستگی غرفه خود كوشا باشند.

19-9. به منظور حفظ انضباط محيط و زيبايي بصری نمايشگاه، ساخت غرفه در چهار چوب شرايط ذيل مجاز است:

 • طرح ساخت غرفه ‌های خودساز به همراه جزییات آن بایستی قبل از اجرا به تأیید ستاد برسد.
 • حداكثر ارتفاع مجاز غرفه سازي براي غرفههاي خودساز، سه متر و بدون تماس با سقفها و ديوارهها و با رعايت فاصله ايمن است؛
 • ساخت غرفههاي خودساز در دو طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست؛
 • در طراحي غرفههاي خودساز، رعايت استانداردها و الزامات نمايشگاهي مانند عدم تماس با ديوارههاي موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمعآوري ضايعات و پاک سازي به موقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامي است؛
 • ساخت غرفههاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن و ...) در سالنهاي نمايشگاهي مجاز نيست.
 • نصب و جانمایی کتیبه و شماره غرفه در غرفه‌های خودساز در مکان مناسب و قابل ‌رؤیت الزامی است.
 • حداکثر سطح قابل‌استفاده از دیواره برای نصب نمایشگر یا محتوای تبلیغی در دیواره بیرونی غرفه خودساز (تا ارتفاع مجاز سه متر) معادل 30 درصد تعیین می‌شود و بیش از آن مستلزم کسب مجوز از ستاد نمایشگاه و پرداخت تعرفه است.
 • طراحی و غرفه‌ آرایی غرفه‌های خود ساز باید متعارف باشد و فضای غیر قابل‌ دسترس و خارج از دید ناظران نباید اجرا و ساخته شود.

 

10. فعاليتهاي فرهنگی

1-10. انجام هرگونه فعاليت فرهنگی اعم از فعالیت‌­­­ های مرتبط با کتاب مانند جشن رونمایی و امضا، دعوت از نویسندگان و شخصیت‌ها، نشست‌ها و ... در داخل غرفه و بخش ‌های مربوط منوط به اخذ مجوز از کمیته فعالیت ‌های فرهنگی است.

2-10. لازم است مشخصات هريك از برنامهها شامل عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركت كنندگان و محل اجراي برنامه، قبلاً در سامانه ثبت و به کمیته فعالیت‌های فرهنگی اعلام و ارائه شود.

3-10. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيري از ایجاد مزاحمت برای دیگران، انسداد مسیر و اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجراي برنامه ضروري است.

4-10. مسؤوليت  محتواي برنامههاي داخل غرفه بر عهده برگزاركننده است و ستاد نمایشگاه مسؤوليتي در مورد محتواي برنامهها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاههاي نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

5-10. براي انجام هماهنگي و دريافت مجوز اجراي برنامهها و فعاليتهاي فرهنگی در سالن‌های تحت نظر کمیته مربوط ضرورت دارد ناشران درخواست خود را طبق جدول زمانی اعلام شده در سامانه ثبت و به کمیته کتاب های ارسال کنند. این کميته به تناسب اهداف، برنامهها و امکانات خود، در خصوص تقاضا هاي رسيده اتخاذ تصميم خواهد کرد.

 

11. تبليغات

1-11. فضاي تبليغاتي غرفهداران صرفاً محدود به داخل غرفه خود است و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي و تزيين غرفه خود اقدام كنند. (ارتفاع غرفه در اختيار غرفهداران، حداكثر سه متر است).

2-11. انجام هرگونه تبليغات در خارج از غرفه (درون و بیرون سالن‌‌های نمایشگاهی)، صرفاً منوط به كسب مجوز است و در صورت مشاهده تبليغ غير مجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد. غرفه داراني كه تمايل به انجام فعالیت‌ های تبليغی دارند، لازم است از طریق مجریِ طرف قرارداد با ستاد نمايشگاه اقدام نمايند.

3-11. توزيع تراكت، ساك دستي آرمدار، جدول، كارت ويزيت، لوح فشرده، جورچين، کارت پستال و بازيهاي علمي به شكل تبليغاتي و كالاهاي مشابه و نیز نصب هرگونه بنر، بالن، بروشور، برچسب، پوستر و ديگر اقلام تبليغاتي در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز از ستاد نمایشگاه امکان پذير است.

4-11. تبلیغ وبگاه یا برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) عرضه کتاب در درون غرفه، تنها برای ناشرانی مجاز است که محتوای وبگاه یا برنامه کاربردی ناظر به کتاب های منتشر شده همان ناشر باشد.

5-11. نصب استند هاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان، ممنوع است.

 

12. تخلفات

ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران داخلي نمايشگاه، تخلف محسوب ميشود و مراتب در «هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه»، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت:

1-12. واگذاري و اجاره غرفه به غير به هر شکل؛

2-12. پیش ‌فروش کتاب؛

3-12. ارائه کتاب های ذيل در نمايشگاه:

الف. کتاب های فاقد مجوز و اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

ب. کتاب های بدون شناسنامه؛

ج. کتاب های ساير ناشران؛

د. کتاب های غیر مرتبط با موضوع سالن برخلاف موارد مصرح در این شیوه ‌نامه؛

ه. کتاب های افست برخلاف موارد مشخص ‌شده؛

و. کتاب ­هایی که به ‌صورت متقلبانه و غیر مجاز تکثیر و منتشر شده باشد؛

ز. کتاب ­هایی که بيش از 4 سال از تاريخ انتشار آن­ها گذشته است؛

ح. کتاب های ناشرانی که به‌موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات از حضور در نمایشگاه محروم شده‌اند.

4-12. نمایش و فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیره اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم ‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط‌ شده سخنرانی و ...)، انواع نرم ‌افزار، كارت تبريك، نوشت‌ افزار، جورچين، عروسك و اسباب بازي؛

5-12. تبلیغ غیر مرتبط و تبلیغ در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان ‌نامه به کتاب در نمايشگاه که مصداق کتابسازی باشد؛

6-12. عدم تهيه و نگهداري فهرست کتب قابل عرضه در غرفه خود (مطابق اطلاعات درجشده در سامانه ثبت نام) براي ارائه به ناظران؛

7-12. عدم انطباق کلی عناوین کتاب های موجود در غرفه با فهرست اعلام شده در سامانه و عدم ارائه کتاب هایی که ناشر عرضه آنها را در سامانه ثبت نام اعلام کرده است؛

8-12. عدم به ‌روزرسانی اطلاعات کتاب های قابل ‌عرضه در سامانه نمایشگاه، ارائه اطلاعات غیر واقعی، نادرست و ناقص در اسناد ثبت نام؛

9-12. عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه؛

10-12. عدم رعایت موارد ایمنی مندرج در ضوابط و یا تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق؛

11-12. تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه؛

12-12. اجراي فعاليت فرهنگی بدون هماهنگي با مراجع تعیین ­شده؛

13-12. برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راه بندان در راهرو هاي سالن و ...).

14-12. تبليغات غير مجاز، گمراه‌ کننده و خارج از ضوابط تعيين شده؛

15-12. ايجاد مزاحمت صوتي براي غرفههاي مجاور؛

16-12. عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه یا حضور افراد غير مسئول در داخل غرفه؛

17-12. عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفهها؛

18-12. تعرض به فضاي خارج از غرفه (غرفه‌های جانبی، راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیر مجاز فضای نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی؛

19-12. ساختو ساز غير مجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین تجمیع غرفه‌های هم ‌جوار و مستقل؛

20-12. عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط و عدم همکاری در امضای صورت‌ جلسه نظارتی؛

21-12. تحويل نگرفتن غرفه تا دو روز قبل از افتتاحیه نمايشگاه و يا عدم چيدمان به موقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه و نیز عدم حضور در نمایشگاه و انصراف برخلاف ضوابط مربوط؛

22-12. استنکاف از دریافت احکام و مکاتبات ابلاغی هیئت‌ های رسیدگی به تخلفات؛

23-12. عدم رعایت ضوابط بهداشتی؛

24-12. عدم رعايت دستورالعملها و ضوابط حضور ناشران در نمایشگاه.

25-12. رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف که در این آیین ‌نامه  پیش ­­­­­­‌بینی‌­ نشده است به تشخیص ستاد نمایشگاه خواهد بود.

 

13. مقررات فروش در شکل مجازی

1-13.  در نمایشگاه سی و چهارم صرفاً آثاری اجازۀ فروش دارند که از حیث زمانی شرایط لازم در تبصره 3 بند یک را احراز نموده و دارای مجوز از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

2-13. میزان حمایت از هزینه ‌های پستی از سوی معاونت فرهنگی تعیین و ابلاغ خواهد شد و ناشران به‌ منظور بهره‌مندی از خدمات ویژۀ «سامانۀ پست کتاب»  می‌بایست در این سامانه عضو شوند.

تبصره: ارسال کتاب برای خریدار رایگان است و خریدار هیچ هزینه‌ای غیر از بهای کتاب پرداخت نخواهد کرد.

3-13. ضرورت دارد هر ناشر برای اداره پنل فروش خود و پاسخگویی به مخاطبان و تماس‌گیرندگان، متناسب با تعداد کتاب هایی که عرضه نموده است، به ‌صورت  برخط از یك یا چند متصدی استفاده کند. ساعت پاسخگویی در ضوابط اجرایی تعیین‌شده است.

تبصره:  ثبت اطلاعات حداقل یك نفر به‌ عنوان متصدی پنل و فرد پاسخگو (غیرمشترک با غرفه دار شکل فیزیکی) در فرم مربوطه الزامی است.

4-13. ناشران ملزم‌اند نشانی دقیق، کد پستی و کد اقتصادی  خود را در تمام مراحل در سامانه ‌های مرتبط درج نمایند.

5-13.  تکمیل فرم ‌های مربوطه، به‌ ویژه فرم مربوط به اطلاعات حساب بانکی ناشر الزامی است.

 

14. امور مالي در شکل مجازی

1-14. مبالغ مربوط به فروش کتاب در شکل مجازی نمایشگاه کتاب به ‌طور متمرکز و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی، به حساب بانکی خانه کتاب و ادبیات ایران واریز خواهد شد.

2-14. از آنجاکه ارسال کتاب­ های فروخته ‌شده به عهدۀ ناشران شرکت‌ کننده در نمایشگاه است، مطالبات ناشران تنها پس از تعیین تکلیف تمام خریدهای انجام‌ شده از ناشر و اطمینان از وصول کتاب به دست خریدار، به حساب ناشر واریز خواهد شد.

تبصره 1: ضروری است نام صاحب حساب با نام مدیرمسئول انتشارات یکسان باشد، در غیر این صورت ارائۀ وکالت­نامۀ رسمی ضرورت دارد.

تبصره 2: زمان پیش‌ بینی ‌شده برای فرآیند صحت سنجی فروش، حداقل 15 روز کاری از زمان اتمام نمایشگاه در نظر گرفته‌ شده و چنانچه در طی زمان مقرر، شکایتی از سوی خریداران نسبت به ناشر واصل نشود، مراتب به‌عنوان تأیید فرآیند صحت سنجی تلقی می­گردد.

تبصره 3: در صورت وصول هرگونه شکایت از ناشر توسط خریداران، پس از بررسی و احراز تخلف ناشر، مبلغ معادل مورد شکایت، از رقم مطالبات ناشر کسر و ماندۀ رقم به حساب ناشر واریز می­شود.

 

15. ضوابط اجرايي فروش مجازی

1-15. ثبت سفارش در سامانه فروش نمایشگاه، به ‌صورت  24 ساعته است و ساعت تحویل و ارسال بسته‌ها به شرکت پست (از طریق سامانه پست کتاب) نیز از ساعت 8 تا 14 خواهد بود.

2-15.  ناشران و متصدیان پنل فروش، بایستی همه‌روزه از ساعت 9 تا 18 پاسخگوی ستاد نمایشگاه و خریداران باشند.

3-15. مسئولیت تحویل کتاب برابر فاکتور فروش به عهدۀ ناشر است و ناشر موظف به نگهداری اوراق فروش، پست یا رسید مرسولات تا تسویه‌ حساب کامل نزد خود است تا در صورت لزوم به ستاد نمایشگاه ارائه نماید.

4-15. بسته ‌بندی مناسب و ارسال کتاب­ها مطابق سفارش‌های ثبت شده در سامانه نمایشگاه به عهده ناشر است.

تبصره 1: ناشر موظف است سفارش‌های دریافتی را حداکثر تا یك روز کاریِ بعد ثبت و به شرکت پست تحویل دهد.

تبصره 2: ناشران شرکت ‌کننده در شکل مجازی نمایشگاه موظف به ارسال کتاب از طریق «سامانه پست کتاب»، می‌باشند و ضروری است تمامی کتاب های فروخته شده صرفاً از همین طریق ارسال شود.

5-15. فروش کتاب­های مجموعه‌ای، به ‌صورت  تک‌ جلدی یا دوره‌ای با شابک‌ های مخصوص خود و مطابق شناسنامۀ کتاب رعایت دستورالعمل فروش امکان ‌پذیر است.

6-15. ناشر ملزم به عرضه کتاب،  بر اساس موجودی اعلام شده هنگام ثبت نام در سامانه نمایشگاه است. اعلام غیر واقعی موجودی از سوی ناشر از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

7-15. کتاب هایی که توسط دو یا چند ناشر به ‌صورت  مشارکتی منتشر شده‌اند، تنها در پنل ناشری قابل فروش است که صاحب شابك کتاب است.

8-15. لغو سفارش خریدار به هر شکل و دلیلی ممنوع است. درصورتی‌که کتاب در سایت موجود باشد و خریدار آن را سفارش داده و وجه آن را نیز پرداخت کرده باشد، ناشر ملزم به ارسال آن است؛ بنابراین ناشر باید تعداد موجودی کتاب های خود را در پنل فروش نمایشگاه به‌روز نگه دارد.

9-15. هرگونه توافق شفاهی، تبادل مالی، اجبار خریدار برای خرید و دریافت حضوری و تحمیل شرایط خارج از این آیین ‌نامه میان ناشر و خریدار، در خصوص کتاب های عرضه‌ شده در شکل مجازی نمایشگاه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

10-15. ارسال کتاب مغایر با مشخصات کتابِ مندرج در فاکتور صادره، تخلف محسوب شده و موضوع از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه رسیدگی خواهد شد.

11-15. با عنایت به لزوم اهتمام کافی در رعایت حفظ حرمت مصحف شریف و کتاب­های قرآنی، ضروری است دقت لازم در بسته‌ بندی و ارسال این آثار به عمل آید.

12-15. فاکتور اصلی همان فاکتور صادرشده در سامانه است که پس از نهایی شدن خرید، در سه نسخه با اعتبار واحد برای ناشر، خریدار و ستاد نمایشگاه، ایجاد خواهد شد. ناشر موظف است فاکتور خریدار را پرینت گرفته، پس از ثبت مُهر انتشارات به همراه کتاب برای خریدار ارسال نماید. بدیهی است درصورتی‌ که فاکتور خریدار ارسال نشود و خریدار مطالبۀ فاکتور نماید، ناشر ملزم است با هزینه شخصی نسبت به ارسال آن برای خریدار اقدام نماید.

13-15. درصورتی‌ که کتابی به دلایل مختلف ازجمله مشکلات فنی، معیوب بودن، مغایرت محتوا، مغایرت عنوان، مغایرت ناشر، مستعمل بودن ( دست دوم)، عدم تطابق قیمت کتاب با سامانه و نبود فاکتور، توسط خریدار مرجوع شود، ناشر موظف به جایگزینی آن با نسخۀ سالم است؛ در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.

14-15. تنها لوح فشرده و وسایل منضم و مرتبط با همان کتاب، قابل ‌ارائه در نمایشگاه است.

15-15. در صورت عدم رعایت ضوابط اعلام شده و ارتکاب هرگونه تخلف، مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

16-15. در حالت بروز هرگونه موارد پیش ‌بینی‌نشده که در این آیین‌ نامه مطرح نشده است، مراتب توسط ستاد نمایشگاه رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

16. مصادیق تخلفات فروش

انجام هر یك از موارد زیر تخلف محسوب می‌شود:

1-16. واگذاری پنل فروش به دیگری.

2-16. اعلام موجودی کتاب بیشتر از موجودی در دسترس و قابل فروش.

3-16. ارسال کد مرسوله بدون داشتن موجودی کتاب به خریدار و هرگونه ارتباط مالی با خریدار خارج از سامانه فروش (طبق بند 9 ضوابط اجرایی).

تذکر: نظر به اهمیت این موضوع و اختلالی که در روند برگزاری نمایشگاه ایجاد می‌کند ستاد می‌تواند بدون طی مراحل هیئت رسیدگی به تخلفات نسبت به اعمال تصمیمات زیر تا حصول نتیجۀ بررسی هیئت تخلفات اقدام نماید:

الف) بستن پنل کاربری در صورت سه نوبت تکرار تخلف.

ب) جریمه دو تا چهار برابر مبلغ کتاب ارسال نشده.

ج) حذف از لیست ناشران مجاز برای شرکت در نوبت بعدی نمایشگاه فیزیکی و مجازی، مستقلاً یا به شکل نمایندگی

4-16. ارسال هرگونه کالا غیر از کتاب­های مندرج در فاکتور در بسته‌های ارسالی.

5-16.  پاسخگو نبودن متصدی پنل به ستاد و خریداران در ساعات مقرر.

6-16. ارسال نکردن فاکتور ممهور ناشر با کتاب های ارسالی به خریدار.

7-16.  ارسال کتاب خارج از سامانۀ پست کتاب.

8-16.  ارسال نشدن کتاب های فروخته‌ شده در زمان مقرر (یك روز کاری پس از خرید).

9-16. ارسال کتاب های آسیب ‌دیده و دست‌ دوم به ‌نحوی‌که خریدار نپذیرد (مشروط به احراز در هیئت بررسی تخلفات).

10-16. فروش کتاب غیر اصل (کتابی که بدون اجازۀ ناشر اصلی انتشار یافته یا خارج از مبادی صنعت نشر و به ‌صورت غیر مجاز تولید و چاپ‌ شده باشد یا با اثر اصلی مغایرت داشته باشد). همچنین اگر در عنوان یا تصاویر آثار نمایش داده‌ شده، نام و نشان ناشر اصلی درج‌ شده باشد ولی کتاب فروخته‌ شده با نمونۀ اصلی مغایر باشد، کتاب مورد نظر «غیر اصل» شناخته ‌شده و فروش آن در نمایشگاه تخلف محسوب می‌شود.

 

11-16. هرگونه توافق شفاهی، تبادل مالی، اجبار خریدار برای خرید و دریافت حضوری و تحمیل شرایط خارج از این آیین ‌نامه  میان ناشر و خریدار در خصوص  کتابهای عرضه ‌شده در شکل مجازی نمایشگاه  ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

12-16. رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف که در این شیوه نامه پیش ­­­بینی‌ نشده است به تشخیص ستاد نمایشگاه خواهد بود.

 

این ضوابط در 16 بند 144 ماده و 44 تبصره در تاریخ 11/24 /1401 به تأیید «رئیس نمایشگاه و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» رسیده و از همان تاریخ قابل ‌اجرا است.