سی و سومین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران

قابل توجه ناشران منتخب قزوین و زاهدان 98/تاریخ تحویل کتاب به باربری روز یکشنبه 27 بهمن ماه

آدرس نمایشگاه زاهدان:

ابتدای جاده چشمه زیارت- سایت جدید نمایشگاه های بین المللی زاهدان(ساعت بازدید 15 الی 21) همراه داشتن یک قطعه عکس4*3 و کپی کارت ملی برای کلیه متصدیان الزامی می باشد