به سامانه ثبت نام نمایشگاه های فرهنگی خوش آمدید.

قابل توجه ناشران محترم:

لطفا دقت فرمایید شماره حساب اعلامی در سامانه می بایست متعلق به مدیر مسئول انتشارات بوده و کد ملی و مشخصات حساب مدیر مسئول جهت اختصاص دستگاه کارتخوان الزامی میباشد.

 

تمدید ثبت نام نمایشگاههای کتاب استان های: خراسان جنوبی(بیرجند)،؛ فارس(شیراز)،سمنان (شاهرود) وبوشهر تا مورخ 1397/8/22

 

قابل توجه ناشران محترم:

زمان تحویل بار کتاب نمایشگاه گیلان و خرم آباد به باربری روز یکشنبه مورخ 1397/8/20 می باشد

 

 

 

 

 

برای آگاهی بیشتر به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 66466290-66467615