ناشر محترم؛

در صورت تمدید مجوز انتشارات و بارگذاری در پنل کاربری خود، لطفا از طریق ارسال پیام سیستمی به واحد نمایشگاه های استانی برای نهایی نمودن تغییرات اعلام فرمایید.