نمایشگاه استانی

آدرس کانال تلگرام نمایشگاه - بخش فروش  : telegram.me/icfi_ir

قابل توجه ناشران منتخب تبریز

 تاریخ تحویل بار به باربری:ناشران کمک آموزشی وناشران تخصصی(دانشگاهی-زبان-هنر-کودک-کشاورزی-حقوقی) فقط روز سه شنبه 1395/7/25وناشران عمومی فقط روز چهارشنبه1395/7/26